Naujienos

Atgal

Leidinys atskleis pramonininko Chaimo Frenkelio ir jo šeimos istoriją

2020-12-10

2020 m. Šiaulių „Aušros“ muziejus pradėjo įgyvendinti projektą  „Knyga Chaimo Frenkelio vila Šiauliuose. Lietuvos žydų istorijos liudijimai. Moksliniai tiriamieji ir parengiamieji darbai“, dalinai finansuojamą Lietuvos Kultūros tarybos ir Šiaulių miesto savivaldybės lėšomis. Tai daugiau nei dešimtmetį puoselėtos idėjos – surinkti, susisteminti ir publikuoti visą šiandien prieinamą medžiagą apie pramonininką Chaimą Frenkelį, jo šeimą, jo įkurtą fabriką ir kultūros paveldo objektu tapusį jo gyvenamąjį namą-vilą – ir moralinio įsipareigojimo Chaimo Frenkelio ainiams  realizavimas.

„Chaimo Frenkelio vila Šiauliuose. Žydų istorijos liudijimai“ – tai Šiaulių „Aušros“ muziejaus rengiamas ir 2021 m. planuojamas išleisti leidinys, kuriame bus pristatoma XIX a. pab.–XX a. vid.  Šiauliuose gyvenusios garsios Lietuvos žydų šeimos, sėkmingai įsiliejusios į krašto ekonominį, kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą, istorija, aptariamas jos palikimas.

Chaimas Frenkelis (1857–1920) ir jo sūnus Jokūbas (1884–1967) Šiauliuose sukūrė modernią odų pramonę ir išvystė ją iki pasaulinio lygmens, davė postūmį Šiaulių miestui tarpukariu tapti stambiu pramonės, kultūros ir visuomeninio gyvenimo centru. Frenkeliai garsėjo ne tik kaip stambūs fabrikantai, bet ir kaip dosnūs labdariai. Jie garbingai vykdė pasiturinčio žydo gyvenimo prievolę – teikti labdarą ir socialinę pagalbą tiems, kuriems to labiausiai reikia. Ši šeima ženkliai prisidėjo prie Šiaulių žydų bendruomenės ir šiauliečių socialinio gerbūvio: rūpinosi jų švietimu, socialine globa, tikybos reikalais. Iki mūsų dienų išliko gausus Frenkelių šeimos paveldas Šiauliuose – ne tik fabrikas ir gyvenamasis namas-vila, bet ir jų lėšomis pastatyti pastatai, kurie šiandien yra svarbi Šiaulių miesto architektūrinio paveldo dalis.

Svarbiausias Chaimo Frenkelio paveldo objektas gyvenamasis namas-vila pastatytas 1908 m. Tai unikalus, vienas iš nedaugelio Lietuvoje XX a. pr. moderno architektūros (secesijos, jugendo) statinių.  Joje nuo 1993 m. yra įsikūręs Šiaulių „Aušros“ muziejus. Čia įrengtos ekspozicijos „Provincijos dvaras ir miestas“, nuolat vyksta renginiai, susiję su žydų istorija, kultūra ir paveldu. Tai įpareigoja muziejaus darbuotojus domėtis Frenkelių šeimos istorija, žydų gyvensena, vila, kaip secesijos stiliaus architektūros objektu. Tuo labiau, kad istoriniai šaltiniai ir žinios apie šią šeimą labai skurdūs, kurį laiką net neturėta Frenkelio portretinio atvaizdo, šeimos fotografijų. Eksponatų ir informacijos rinkimas bei istorijos rekonstrukcija – viena sudėtingiausių muziejininkystės sričių, reikalaujanti daugelio metų kruopštaus darbo. Šiaulius skaudžiai palietę du pasauliniai karai paliko savo pėdsaką – negrįžtamai buvo sunaikinta Frenkelių šeimos paveldo dalis: išdraskytas fabrikas, dingusi ikonografinė medžiaga, daiktai. Muziejininkams tenka po mažą kruopelytę surinkti medžiagą ir atstatyti istorinius faktus. „Aušros“ muziejus nuosekliai vykdo tyrinėjimus šia tema ir viešina jų rezultatus. 2008 m. Chaimo Frenkelio vilos pirmajame aukšte buvo įrengta ekspozicija „Žydų paveldas Šiauliuose: pirkliai Frenkeliai“, kuri lankytojui yra tarsi įvadas į pažintį su buvusių vilos šeimininkų gyvenimo ir veiklos istorija bei palikimu. Kol kas nėra išleista reprezentacinio leidinio, kuriame būtų apjungta vilos istorija, architektūros tyrinėjimai, žydų gyvensena, Frenkelių šeimos istorija, duomenys apie odų fabriką. Šią spragą užpildys prieš keletą metų pradėti ir šiuo metu atliekami tiriamieji darbai ir rengiamas leidinys, kuriame atsispindės ne tik Šiaulių kraštui, bet Lietuvai aktualios temos. Į leidinį bus sudėta visa šiuo metu turima ir šiais metais surasta medžiaga: tyrimai, dokumentai, fotografijos (vilos interjerų, šeimos gyvenimo, fabriko veiklos), atsiminimai. Architektė, menotyrininkė dr. Lina Preišegalavičienė (VDU) atliko išsamius menotyrinius Chaimo Frenkelio vilos tyrimus. Jie bus pateikiami straipsnyje „Chaimo Frenkelio vila: architektūrinės estetikos ir žydiško gyvenimo tradicijų dermė.“ Muziejininkių Vilmos Karinauskienės, Virginijos Šiukščienės ir Vilijos Ulinskytės-Balzienės straipsniuose bus publikuojama  pastaraisiais metais surinkta ir susisteminta medžiaga – duomenys ir ikonografija – apie Frenkelių šeimos istoriją bei odų fabriką. Odetos Stripinienės straipsnyje „Chaimo Frenkelio vila – pagrindinis Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinys“ apibendrinta medžiaga apie Chaimo Frenkelio vilą, kaip vieną svarbiausių Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinių.

Leidinys atliks keleriopą funkciją – per vieno namo istoriją papasakos garsios žydų šeimos istoriją, parodys jos įtaką Šiauliams ir sudėtingą likimą, palies Šiaulių pramonės istoriją, reprezentuos Šiaulius, kaip svarbų Lietuvos žydų kultūros paveldo centrą, atskleis žydų gyvensenos ypatumus.
Informaciją teikia Šiaulių „Aušros“ muziejaus Dailės skyriaus vedėja Odeta Stripinienė, tel. (8 41) 43 96 75.