Naujienos

Atgal

Ieškome vyr. buhalterio (-ės)

2021-01-10

Šiaulių „Aušros“ muziejus ieško naujo komandos nario – vyr. buhalterio (-ės) pilnu pareigybės krūviu.
Darbo vieta – Šiaulių „Aušros“ muziejaus administracija (Vilniaus g. 74, Šiauliai).
 
Kandidatai turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. Būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas.
2. Turėti ne mažesnę nei 3 metų buhalterinės apskaitos darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje.
3. Būti susipažinę su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, buhalterinę apskaitą.
4. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
5. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.
6. Mokėti dirbti „Microsoft Office“.
7. Mokėti dirbti buhalterinės apskaitos sistema „STEKAS“.
 
PRIVALUMAS:
VSAKIS programa.
 
Muziejus naujam darbuotojui siūlo darbą pilnu pareigybės krūviu, visas socialines garantijas. Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 12,0.
 
Norinčius prisijungti prie muziejaus kolektyvo kviečiame CV siųsti el. paštu rastine@ausrosmuziejus.lt iki 2021-01-31.