Naujienos

Atgal

Ieškome valytojo (-s)

2022-04-22

Šiaulių „Aušros“ muziejus ieško valytojo (-s), užtikrinti švarą muziejaus patalpose. Siūlomas darbas pilnu pareigybės krūviu, užtikrinamos visos socialinės garantijos. Darbo užmokestis – MMA. Darbas pagal suminę darbo laiko apskaitą.
Kreiptis iki 2022 m. balandžio 30 d. el. paštu rastine@ausrosmuziejus.lt arba tel. (8 41) 52 69 33.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. užtikrina įstaigai priklausančių patalpų valymą ir tvarkymą;
2. tinkamai prižiūri ir naudoja inventorių, skirtą švarai palaikyti;
3. laikosi priešgaisrinės ir darbo saugos taisyklių;
4.vykdo vienkartines direktoriaus, bendrojo skyriaus vedėjo užduotis ir įpareigojimus, atitinkančius jo veiklos profilį;
5. funkcijas atlieka savarankiškai, skyriaus vedėjui kontroliuojant galutinį rezultatą, laikydamasis darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų, taisyklingai naudodamas priskirtas darbo priemones;