Naujienos

Atgal

Ieškome Istorijos skyriaus vedėjo (-os)

2021-11-19

Šiaulių „Aušros“ muziejus ieško naujo komandos nario – Istorijos skyriaus vedėjo (-os)!

Tavo darbas atrodys taip:
 • Organizuosi skyriaus veiklą, rengsi skyriaus metinius ir perspektyvinius veiklos planus, metinę veiklos ataskaitą, nustatysi darbų eiliškumą.

 • Sudarysi skyriaus rinkinių komplektavimo planus, organizuosi eksponatų paieškas.

 • Kursi ekspozicijų koncepcijas, sudarysi teminius ekspozicijų planus ir juos įgyvendinsi.

 • Kursi parodų koncepcijas, jas įgyvendinsi, kuruosi muziejaus ir kitų institucijų parodas, atitinkančias skyriaus rinkinių profilį.

 • Tyrinėsi skyriaus eksponatų rinkinius, rengsi mokslinius katalogus, publikacijas, pranešimus konferencijoms, organizuosi konferencijas, parodų atidarymus, leidinių pristatymus, minėjimus, kt. renginius, juos vesi.

 • Inicijuosi, rengsi ir vykdysi projektus.

 • Dalyvausi specialių komisijų, kolegijų: rinkinių komplektavimo, parodų ir edukacinių užsiėmimų rengimo, viešųjų pirkimų ir kt. darbe.

 • Bendradarbiausi su kitais muziejaus skyriais, kitomis institucijomis, vykdant muziejaus veiklos programas.

 • Direktoriaus pavaduotojo muziejininkystei nurodymu konsultuosi, aptarnausi lankytojus.

Darbas tikrai įdomus! Kviečiame prisijungti prie savo komandos, jei atitikti šiuos kriterijus:
 • Turi humanitarinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą.

 • Turi ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros ar su pareigybės funkcijomis susijusioje srityje (didesnė darbo patirtis bus laikoma privalumu).

 • Išmanai Lietuvos Respublikos Muziejų, LR kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, LR nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymus, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją, darbo Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS) norminius dokumentus ir gebi juos pritaikyti praktikoje.

 • Gebi strategiškai mąstyti, planuoti, organizuoti skyriaus veiklą, dirbti komandoje, analizuoti ir apibendrinti informaciją, sudaryti planus, rengti ataskaitas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu, rengti dokumentus, informacinius raštus laikantis raštvedybos reikalavimų.

 • Turi gerus darbo kompiuteriu įgūdžius, moki dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 • Gerai moki valstybinę lietuvių kalbą ir vieną iš ES darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) B2 lygiu, pageidautina – kitų užsienio kalbų (rusų, lenkų) pagrindus.

Pareiginės algos koeficientas – nuo 7.

Dokumentai, kuriuos prašome pateikti: 

 • Prašymas leisti dalyvauti konkurse (būtina nurodyti, kokiu el. paštu informuoti pretendentą apie atitiktį nurodytiems reikalavimams).

 • Užpildyta pretendento anketa (pagal aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-06-21 nutarimu Nr. 496, 1 priedą).

 • Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.

 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

 • Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.

 • Gyvenimo aprašymas.

 • Vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijos.

 • Pretendento, kaip Istorijos skyriaus vedėjo, perspektyvinę veiklos programa.

 • Galima pateikti papildomą kompetenciją patvirtinančius dokumentus, pretendento privalumų sąrašą, buvusių darbdavių rekomendacijas.


Dokumentus gali pateikti el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą arba prašymą ir dokumentus siųsti el. būdu muziejaus raštinei (rastine@ausrosmuziejus.lt) ar juos paduoti tiesiai atvykus į muziejaus būstinę (Vilniaus g. 74, Šiauliai). Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo.