Naujienos

Atgal

Į Lietuvą sugrąžinta vertinga fotografijos relikvija

2022-01-07

Fotografijos muziejus metus užbaigė papildydamas eksponatų fondus itin retu ir vertingu fotografijų rinkiniu – žymaus Vengrijos fotografo Antalio Rohrbacho (1825–1899) 22 fotografijų, tarp kurių yra penkios dvejų dalių ir dvi keturių dalių panoraminės fotografijos, albumu. Iš privačios kolekcijos įsigytame albume yra seniausios žinomos Kauno nuotraukos, vieni iš pirmųjų Vilniaus vaizdų, anksčiau nematyti kitų Lietuvai istoriškai artimų vietovių vaizdai, inžineriniai geležinkelių statiniai.
 
Fotografijos muziejus apie šią unikalią Lietuvos ikonografijos relikviją sužinojo iš fotografijos istoriko Dainiaus Junevičiaus tyrimų ir publikacijų, kurios nuvedė muziejininkus į Ispanijos sostinę – Madridą. Albumas buvo saugomas nepriklausomos fotografijos kuratorės Rosalind Williams privačiame rinkinyje. Po kelis metus trukusių derybų ir finansavimo paieškų, Lietuvos kultūros tarybai parėmus Šiaulių „Aušros“ muziejaus kultūros vertybių įsigijimo projektą, talkinant Lietuvos Respublikos ambasadai Ispanijos Karalystėje, albumas pagaliau sugrąžintas į Lietuvą.

Įsigytas albumas ir anksčiau į Fotografijos muziejaus rinkinius patekusios A. Rohrbacho 14 fotografijų šiuo metu yra vieninteliai Lietuvoje esantys šio autoriaus darbai. Kiti rinkiniai, kuriuose esama Lietuvos vietovaizdžių, saugomi Varšuvos nacionaliniame muziejuje Lenkijoje ir Ispanijos nacionalinėje bibliotekoje. Šie rinkiniai yra mažesnės vertės ir apimties, juose esantys vaizdai daugiausia kartoja muziejaus įsigytas fotografijas.

Antalis Rohrbachas – vaistininkas, pasirinkęs fotografijos amatą, – dėl savo fotografinių gebėjimų buvo žinomas ne tik savo gimtajame krašte, bet ir Europoje. Autorius fotografuodamas Vengrijos miestų geležinkelio tiltų statybos darbus greitai tapo (ir tuo įėjo į fotografijos istoriją) didelio formato panoraminių vaizdų meistru bei įgudusiu šių sudėtingų statinių kūrimo ir jų statybų fotodokumentuotoju. Jis pasižymėjo gebėjimu meistriškai jungti penkis ir daugiau vaizdų į vieną, taip sukuriant panoraminio vaizdo vientisumą, gilumą. Fotografuojant tiltus užsitarnauta reputacija lėmė, kad Prancūzijoje registruotos tarptautinio kapitalo Didžiosios Rusijos geležinkelių bendrovės specialistai pasiūlė A. Rohrbachui kartu su jais keliauti į Rusijos imperiją ir fiksuoti ten jų statybos bendrovės Sankt Peterburgo-Varšuvos tiesiamos geležinkelio linijos atkarpos inžinerinius statinius. Šioje misijoje jis nemažai laiko praleido Vilniuje ir Kaune. Viešnagės metu sukūrė unikalių šių miestų ir Rėzeknės, Daugpilio, Gardino tiltų statybos vaizdų bei miestovaizdžių panoramų. Taip buvo sudaryti du šiandien žinomi fotoalbumai, iš kurių vienas nuo šiol saugomas Lietuvoje.

Išsami informacija apie A. Rohrbacho Sankt Peterburgo–Varšuvos geležinkelio nuotraukų albumą – https://i.fotomuziejus.lt/spouW.

1, 2 fotografija:
Geležinkelio tilto per Nemuną ties Kaunu kėlimo aparatas. Prie jo stovi tilto statytojų komanda, 1861-10-16.

3 fotografija:
Tiltas per Dauguvą ties Dinaburgu (dabar Daugpilis), 1861-09-02.

4 fotografija:
Vilniaus miesto panorama nuo Tauro kalno, 1861 m. apie rugsėjo mėnesį.

5, 6 fotografija:
Kauno tunelio statybų metu įrengta darbininkų gyvenvietė, 1861 m. spalio mėn.

7, 8 fotografija:
Kauno miesto panorama nuo Aleksoto kalno, 1861 m. spalio mėn.

9, 10 fotografijos:
Sankt Peterburgo–Varšuvos geležinkelio linijos tiesimo darbų ir gyvenviečių nuotraukų albumas, 1862 m. Fotografijos sukurtos Antaliui Rohrbachui Didžiosios Rusijos geležinkelių bendrovės kvietimu svečiuojantis dabartinėse Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos teritorijose 1861 m. rugpjūčio-lapkričio mėnesiais.