Naujienos

Atgal

Gedulo ir vilties dienos minėjimas Venclauskių namuose-muziejuje

2024-06-02

2024 m. birželio 12 d., trečiadienį, 14 val. Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinyje Venclauskių namuose-muziejuje (Vytauto g. 89, Šiauliai) vyks Gedulo ir vilties dienos minėjimas.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai pristatys naują leidinį – Tremtinių ir politinių kalinių nuotraukų albumą „Ištremti iš Tėvynės/ Deported From Their Homeland“. Dalyvaus albumo sudarytojai: Benas Navakauskas, Birutė Panumienė, Violeta Jasinskienė, Elvyra Mickevič.
 
Albumą „Ištremti iš Tėvynės/ Deported From Their Homeland“ 2023 m. pabaigoje išleido Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – LGGRTC). Albumas skirtas Tremtinių ir politinių kalinių metams paminėti, kurie LR Seimo nutarimu buvo minimi 2023 m. Šis albumas yra daugiau nei tris dešimtmečius LGGRTC vykdomos programos „Tremties ir kalinimo vietos“ darbo rezultatas. Tai – pirmasis lietuvių ir anglų kalbomis parengtas nuotraukų albumas, nuosekliai pasakojantis sovietų represijas patyrusių asmenų – tremtinių ir Gulago lageriuose kalintų politinių kalinių – istorijas. Leidinyje pateikiama apie 800 nuotraukų iš Lietuvos gyventojų tremties ir kalinimo vietų Sibire, europinėje Rusijos dalyje ir Centrinėje Azijoje. Dauguma albume panaudotų nuotraukų iki šiol nebuvo publikuotos. Albume pateikiamomis nuotraukomis nuosekliai rekonstruojami Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių likimai: patirtas teroras, prievartinis darbas sovietinėje pramonėje, taip pat išgyvenimo strategijos, tradicijų išsaugojimas, neginkluotas pasipriešinimas tremties vietose ir Gulago lageriuose, žuvusiųjų palaidojimo vietos.

Tremtinių ir politinių kalinių albumą „Ištremti iš Tėvynės/ Deported From Their Homeland“ sudarė ir spaudai parengė LGGRTC Atminimų programų skyriaus istorikai: Benas Navakauskas, Birutė Panumienė, Violeta Jasinskienė, Elvyra Mickevič, Jolanta Vilija Sinkevičiūtė, Julita Milašiūtė. Vizualinę medžiagą rengė LGGRTC Leidybos skyriaus vyriausioji dizainerė Dalė Dubonienė.

2024 m. vasario 23 d. Vilniaus knygų mugėje įvyko pirmasis albumo „Ištremti iš Tėvynės/ Deported From Their Homeland“ pristatymas visuomenei.
Renginys nemokamas.

Fot. knygos „Ištremti iš Tėvynės/ Deported From Their Homeland“ viršelis.