Edukacijos

Atgal

Kultūros pasas

Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems kultūros paso atrankos kriterijus atitinkančias kultūros ir meno paslaugas.
Muziejaus Kultūros paso paslaugų rinkiniai:

Pradinių klasių mokiniams

ARCHEOLOGIJA
1. Archeologinis kostiumas ir virvučių vijimas su akmenukais (Šiaulių istorijos muziejus, Aušros al. 47, Šiauliai), kaina 2 Eur.

Geležies amžiaus kostiumu apsirengęs archeologas moksleiviams papasakos apie senovinius drabužius nuo akmens amžiaus iki XVII a. Dalyviai sužinos apie siūlus, audinius, galės apžiūrėti kostiumų rekonstrukcijas, jais apsirengti ir nusifotografuoti. Archeologas pamokys nusivyti vieną archeologinio kostiumo elementą – spalvotą virvutę, kuri vejama iš vikingų išmoktu būdu, naudojant akmenukus. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/6936

2. Puodų lipdymas senoviniais būdais (Šiaulių istorijos muziejus, Aušros al. 47, Šiauliai), kaina 2 Eur.
Remiantis archeologine Lietuvos medžiaga, įrengtoje keramikos raidą atspindinčioje ekspozicijoje moksleiviai supažindinami su atskirų istorinių laikotarpių keramika, jos tipais ir formomis, aptariama keramikos gamybos technologija. Moksleiviai gilinasi į senovės žmonių gyvenseną, buitį ir pasaulėžiūrą, paskui virveline technika nusilipdo iš molio puodą. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/7170 

ETNOGRAFIJA
3. Senoviniai vardinių sausainiai (Žaliūkių malūnininko sodyba, Architektų g. 73, Šiauliai), kaina 5 Eur.
Žaliūkių malūnininko troboje kepama ne tik duona kasdieninė, bet ir švenčiamos šventės. Svarbiausios žmogaus gyvenime yra dvi dienos –vardadienis ir gimtadienis. Tokiomis progomis troboje pasklinda šventinių kepinių kvapas, ir susirinkę malūnininko sodyboje galite kepti ir ragauti ką tik iš krosnies ištrauktus senoviškus naminius sausainius ar šventines bandeles.Gera ne tik susėsti prie didelio medinio stalo ir vaišintis, bet ir pajusti šeimos ir draugų artumą, patiems patirti lietuviškas vardinių ar gimimo dienos šventimo tradicijas ir papročius, o taip pat sužinoti ar prisiminti, kaip dalinamas žiedas ir ką veikė tas katinas, ant pečiaus tupėdamas. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/9206

4. Edukacinė programa „Piemenėlių vargai ir pramogos“ (Žaliūkių malūnininko sodyba, Architektų g. 73, Šiauliai), kaina 3 Eur.
Edukacinė programa „Piemenėlių vargai ir pramogos“ vyksta nuo Jurginių (balandžio 23 d.) iki pat vėlyvo rudens. Kerdžiaus ragas kviečia mažuosius tapti piemenėliais ir sužinoti įvairių dalykų apie ganiavą senajame kaime. Edukacinio užsiėmimo „Piemenėlių vargai ir pramogos" dalyviai Žaliūkių malūnininko sodyboje supažindinami su ganiavos tradicijomis, žmonių tarpusavio santykiais senajame Lietuvos kaime, kaimo gyvenimo ritmiškumu. Dalyviai akivaizdžiai įsitikina, kaip galima lengvai išmokti groti senaisiais piemenų muzikos instrumentais, kaip lengvai ir greitai padaromi paprasčiausi instrumentai, kokius žaidimus žaisdavo piemenaudami mūsų seneliai ir proseneliai. Moksleiviai taip pat pajaučia, visgi koks tai buvo vargas piemenauti – kasdieniai palydovai buvo šaltis, alkis ir nuovargis. Tokiu būdu ši programa pagilina istorinę atmintį, stipriai praplečia kultūrinį akiratį, puoselėja emocinius tarpusavio ryšius ir ugdo pasitikėjimą savo jėgomis. Kerdžius parodo, kaip buvo daromi piemenų muzikos instrumentai: iš medžio žievės ir mediniai lumzdeliai, skudučiai, švilpynės, šiaudo birbynės; visi dalyviai gali pabandyti juos padaryti ir jais paraliuoti. Taip pat dalyviai išmoksta nusivyti virvutę ar virvę, padaryti pantį, žaidžiami tradiciniai piemenėlių žaidimai. Galiausiai ragaujama lauže keptų bulvių su lupenomis. Aptariama edukacinio užsiėmimo metu įgyta vaikų patirtis, jų išgyventos emocijos. Šioje edukacijoje piemenėlių vargai nedideli, o pramogos – smagios. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/4643 

5. Edukacinė programa „Duonos kepimas“ (Žaliūkių malūnininko sodyba, Architektų g. 73, Šiauliai), kaina 4 Eur.
Edukacinė programa „Duonos kepimas“ vedama Žaliūkių malūnininko troboje, lankytojus viliojančioje tradiciniu XX a. pr. kaimo interjeru ir etnografine ekspozicija. Praktinio pažintinio užsiėmimo metu lankytojai ne tik stebi duonos kepimo procesą, bet ir aktyviai jame dalyvauja. Lankytojai sužino, kokia duona kepama Lietuvoje, kokia kitose pasaulio vietose, apie tradicinės ruginės duonos paplitimą ir išskirtinumą, duonos kelią nuo sėjos iki stalo, sužino valstiečių buityje gyvavusias duonos kepimo tradicijas, papročius ir ritualus. Išsiaiškinama, kokių žinių ir patirties turi dalyviai. Pasakojama apie tai, kaip duona įmaišoma, rauginama, minkoma. Supažindinama su pagrindiniais naudojamais įrankiais. Rodoma, kaip ližės galva išklojama lapais (klevo, ąžuolo, kopūstų, ajerų), kaip formuojamas duonos kepalas ant ližės, kaip valstiečių troboje išvaloma krosnis, išbraukiamos žarijos (kviečiami pabandyti ir dalyviai). Programos dalyviai kviečiami daryti savo kepalėlius. Pirmiausiai edukatorė parodo, kaip formuojamas mažas duonos kepalėlis, pasakoja apie ženklus ir simbolius, atėjusius iš pagonybės laikų. Dalyviai daro kepalėlius, jie puošiami tradiciniais saulės, kryžiaus, rombo, apskritimo, eglutės ženklais, kurie padaromi įspaudžiant duobutes ar brūkšnelius. Tuomet, kai visi kepalėliai jau padaryti, pašaunamas su liže didysis duonos kepalas, pažymėtas kryžiaus ženklu, paskui talpinami maži kepalėliai. Kol duona kepa, galima atsikvėpti – kviečiame vaišintis, ragauti šioje krosnyje keptos ruginės duonutės, užteptos sviestu, pabarstytos linų sėmenimis ir kanapėmis. Tuo metu skatinamas dialogas, patirties įsivertinimas, diskutuojama. Prisimenama lietuvių patarlės, priežodžiai, menamos mįslės apie duoną, rugius, krosnį. Pasakojama apie su duona susijusius papročius, jų reikšmę. Edukacinės programos dalyviai taip pat gali išmėginti, kaip veikia akmeninės rankinės girnos. Iškepus duonai, kiekvienas kepalėlis dedamas į popierinį maišelį ir atiduodamas jį padariusiam lankytojui. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/6971

6. Edukacinė programa „Margučių raštai“ (Žaliūkių malūnininko sodyba, Architektų g. 73, Šiauliai), kaina 3 Eur.
Edukacinio užsiėmimo „Margučių raštai“ metu kviečiame susipažinti su Velykų tradicijomis, papročiais, margučių spalvų, ornamentų ir simbolių reikšmėmis ir patiems išbandyti tradicinį marginimo būdą vašku. Supažindinama su šventės kilme, margučių marginimo būdais senosiomis technikomis: kiaušinių skutinėjimu ir išrašymu karštu vašku. Taip pat aptariamas šių būdų paplitimas įvairiuose Lietuvos regionuose, tradicijų kaita. Ilgus amžius mūsų protėviai kiaušinius dažė natūraliais dažais, pagamintais iš augalų ar balų rūdos. Dažydavo juos ąžuolo, skroblo ar juodalksnio žieve, svogūnų lukštais, rugių želmenimis, samanomis, ramunėlėmis, kmynais. Pasakojama apie spalvų reikšmes, dažų pagaminimą iš augalų, margučių raštus bei jų reikšmę. Supažindinama su senųjų margučių raštų vardais (pvz., saulutės, žvaigždutės, žalčiukai, „paukščio pėdutės"), aptariama, iš ko susideda raštas, ką jis simbolizuoja. Supažindinama su įrankiais, priemonėmis, dažais, suteikiama informacija apie tai, kokius kiaušinius geriausiai marginti, kaip juos paruošti; pristatomi pagrindiniai ornamento elementai, komponavimo principai, simboliai. Organizuojamas savarankiškas užsiėmimo dalyvių darbas, remiantis pateikta gausia iliustracine medžiaga, margučių raštų ir muziejaus eksponatų pavyzdžiais. Mokoma marginimo karštu vašku technologijos, skatinama kurti savo raštus, pasitelkiant fantaziją ir remiantis tradiciniais raštais. Šiam etapui skiriama didžioji užsiėmimo dalis. Kiekvienas dalyvis numargina po 2 kiaušinius. Tuomet margučiai dedami į dažus, paskui nusausinami. Šis edukacinis užsiėmimas skirtas 1-6 kl. moksleiviams. Atsižvelgiant į dalyvių amžių yra pritaikomas užsiėmimo turinys. 1-3 klasių mokiniai orientuojami į procesą, o 4-6 kl. mokiniams jau keliami didesni uždaviniai: siekiama tikslesnio ornamento išpildymo ir komponavimo. Užsiėmimo vadovas aptaria praktinio darbo rezultatus, atsako į pateiktus klausimus, ragina neužmiršti senųjų tradicijų ir skleisti įgytas žinias savo šeimose. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/7068

ISTORIJA
7. Daraktorinė mokykla (Žaliūkių malūnininko sodyba, Architektų g. 73, Šiauliai), kaina 2 Eur.
Pasakojama apie spaudos draudimo laikotarpiu (1864–1904 m.) Lietuvoje veikusias daraktorines (slaptąsias lietuviškas) mokyklas. Supažindinama, kokios buvo mokymosi sąlygos, mokymo priemonės, dėstomi dalykai, kaip dirbo ir gyveno daraktoriai. Per pratybas moksleiviai gali pabandyti parašyti žąsies plunksnomis ant medinių lentelių ar medinėmis arba metalinėmis lazdelėmis ant vaško lentelių. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/3605

8. Silueitų kūrimas (Venclauskių namai, vytauto g. 89, Šiauliai), kaina 3 Eur.
Edukacinis užsiėmimas „Siluetų kūrimas“ kviečia apsilankyti Venclauskių namuose, kuriuose tarpukario metais nuolatos gyveno daugybė vaikų – Venclauskių šeima augino ir rūpinosi vaikais, likusiais be tėvų globos ar iš sunkiau besiverčiančių šeimų. Gausus globotinių būrys susigalvodavo įvairiausių įdomių užsiėmimų. Užsiėmimo metu vieną iš jų atkartosime – autentišku būdu kursime savo profilio siluetus. Išbandysime tam skirtus specialius prietaisus (siluetų piešimo rėmelį, pantografą ir kt.), susipažinsime su šių namų gyventojų kasdienybe ir veiklomis, pasinersime į tarpukario Lietuvos gyvenimą, pomėgius, madas. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/3752

9. Šešėlių teatras (Venclauskių namai, Vytauto g. 89, Šiauliai), kaina 3 Eur.
Šešėlis – reiškinys, su kuriuo susiduriame kasdien. Tačiau ne kasdien jį bandome prisijaukinti. Edukacijos metu mokiniai galės įsisiausti į šešėlių pasaulį – susipažinti su šešėlių teatru, jo pagrindiniais akcentais ir atributais. Taip pat jie sužinos keletą būdų, kaip pasidaryti šešėlių teatro sceną, lėles ir figūrėles bei kitus rekvizitus. Pasitelkę paprastas priemones mokiniai galės sukurti individualias šešėlių teatro lėles. Pasigaminę lėles mokiniai taps šešėlių teatro aktoriais – pagal parengtą scenarijų vaidins šešėlių spektaklyje! Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/6929

10. Lietuvių kalbos pamoka tarpukario pradžios mokykloje (Šiaulių istorijos muziejus, Aušros al. 47, Šiauliai), kaina 3 Eur.
Edukaciniu užsiėmimu „Lietuvių kalbos pamoka“ siekiama supažindinti mokinius su iškiliomis Lietuvos istorijos asmenybės ir įvykiais bei reikšmingu tarpukario Lietuvos literatūros kūriniu – B. Sruogos „Giesme apie Gediminą“. Edukacinio užsiėmimo metu edukatorius supažindina mokinius su būsima veikla, „pamokos“ tema, trumpai papasakoja apie tarpukario Lietuvos mokyklų specifiką. Edukacinės programos metu atliekamas anksčiau minėto kūrinio skaitymas bei perskaityto teksto analizė. Mokiniai skaito paeiliui, tad į edukacinę veiklą įtraukiami visi. Susipažinus su kūriniu, jo personažais ir atlikus kūrinio analizę, pereinama prie praktinio užsiėmimo – tarpukariui būdingo reiškinio – gyvojo paveikslo – kūrimo. Mokiniai persirengia specialiais, kunigaikščių laikus vaizduojančiais, rūbais, susipažįsta su ant jų esančiais simboliais, pasiskirsto vaidmenimis ir drauge perskaito dar vieną B. Sruogos poemos „Giesmė apie Gediminą“ posmelį. Galiausiai visi sustoja bendrai fotografijai. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/9233

11. Istorijos pamoka tarpukario pradžios mokykloje (Šiaulių istorijos muziejus, Aušros al. 47, Šiauliai), kaina 3 Eur.
Atvykite į Šiaulių istorijos muziejaus tarpukario pradžios klasę, kur sėdėdami senuose mediniuose suoluose vaikai sudalyvaus istorijos pamokoje. Mokinsimės apie priešistorę, apie laikus, kurių niekas neprisimena, niekas neaprašė. Apie juos sužinome iš archeologinių tyrimų. Randami daiktai parodo mums kaip senovėje žmonės gyveno ir kaip ta gyvensena keitėsi ir tobulėjo, kaip keitėsi technologijos, išradimai ir žmonių verslai. Edukatorius demonstruos tikrus įrankius iš akmens, bronzos ir geležies amžių, papasakos kaip jie buvo gaminami ir naudojami, kaip gyveno ir kuo užsiėmė tų laikotarpių žmonės. Mokinių žinias užtvirtinsime duodami jiems atpažinti archeologinių radinių kopijas ir skirtingų metalų pavyzdžius. Žinodami kokį kelią žmonija nuėjo, galėsime geriau įsivaizduoti kas mūsų laukia ateityje. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/8882

12. Dailyraščio pamoka tarpukario pradžios mokykloje (Šiaulių istorijos muziejus, Aušros al. 47, Šiauliai), kaina 3 Eur.
„Šiaulių istorijos" muziejuje įrengta tarpukario Lietuvos pradžios mokyklos klasė. Skambutis, girgždantis mokyklinis suolas, juoda lenta ir rašaluoti pirštai... Vieniems – tai pramoga ir puiki proga pažvelgti į kitokią, senąją, mokyklą, kitiems – tai grįžimas į vaikystę ir nuostabūs mokyklos laikų prisiminimai. „Dailyraščio pamoka" siekiama suteikti mokiniams žinių apie rašto atsiradimo istoriją ir svarbą bei supažindinti juos su tarpukario Lietuvos mokyklos specifika, taip pat išmokyti dailyraščio pagrindų. Edukacinio užsiėmimo metu edukatorius supažindina su tarpukario Lietuvos mokyklos specifika, skatina vaikus įsijausti į to meto mokinių kasdienybę. Vėliau supažindinama su rašto atsiradimo istorija, mokiniams papasakojama, kas yra dailyraštis, kokios būna jo rūšys. Edukatorius paaiškina dailyraščio reikšmę asmenybei ir jo formavimuisi. Galiausiai prieinama prie praktinio užsiėmimo – pagal edukatoriaus pavyzdį mokiniai bando rašyti patys. Iš pradžių duodamos lengvos užduotys – parašyti vieną ar kitą raidę, o vėliau pereinama prie žodžių ir sakinių. Pertraukėlių metu atliekami rankų, pirštų atpalaidavimo pratimai. Edukacinė veikla baigiama refleksija. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/8310 

DAILĖ
13. Batai mano... (Chaimo Frenkelio vila, Vilniaus g. 74, Šiauliai), kaina 3 Eur.
Avalynės istorija - tarsi kupinas atradimų ir ieškojimų romanas. Kaip tu saugotumei kojas nuo įkaitusio dykumų smėlio? O kokia avalyne bristumei per sniegynus? Ateik ir sužinok kokio ilgumo bato nosis kėlė pavydą aplinkiniams ir kas pirmieji pradėjo avėti aukštakulniais. Kada atsirado pirmoji „tikra" batų pora? Tapkite dizaineriais, sukurkite naujus stilius ir pasiūlykite juos savo draugams, o gal ir miesto gyventojams... Edukacijoje supažindinama su avalynės istorija, odinių batų sandara ir siuvimo procesu. Praktinėje dalyje vaikai iš atskirų detalių, sutvirtinamų „velcro" juostelėmis, „pasiuva" batus, sužino, kaip išmatuoti pėdą prieš pradedant darbą, pagal pasirinktą iškarpą piešia savo svajonių kurpaites. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/7076

14. Batraiščiai. Menas ir matematika. I-IV kl. (Chaimo Frenkelio vila, Vilniaus g. 74, Šiauliai), kaina 3 Eur.
Ar žinote, kad mokslininkai batų raištelių atsiradimo istoriją datuoja apie 3500 m. pr. Kr., kai kalnuose buvo rasti odiniai batai, suvarstyti plonos odos raišteliais? Arba kad varstant batus reikalinga matematika – kai pagal skylučių skaičių apskaičiuojama, kokio ilgio batų raištelis bus reikalingas. Batų varstymo būdų yra daug ir įvairių, skirtingo sudėtingumo ir dažnas jų turi įdomų ar netikėtą pavadinimą. Vieni batų varstymo būdai rekomenduojami dviratininkams, kiti – bėgikams, krepšininkams, golfo žaidėjams ir pan. Varstant iš batraiščių galima surišti įmantrius mazgus ar naudoti skirtingų spalvų batraiščius. Galima teigti, jog stilingai ir neįprastai suvarstyti batai tampa jūsų įvaizdžio dalimi. Edukacijoje „Batraiščiai. Menas ir matematika“ ne tik išmoksite apskaičiuoti batų raištelių ilgį, bet ir praktiškai juos varstyti įvairiausiais būdais, tokiais kaip „Žvaigždė“, „Pentagrama“, „Zigzagai“ ir pan. Jaunesniųjų klasių moksleiviai mokysisvarstyti batus ant paruoštų trafaretų. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/8696 

15. Chaimo Frenkelio odos dirbtuvės. Kalėdinis žaisliukas (Chaimo Frenkelio vila, Vilniaus g. 74, Šiauliai), kaina 5 Eur.
Argi nebūtų puiku papuošti kalėdinę eglutę mielu, vieninteliu, savo rankomis pagamintu odiniu žaisliuku? Dabar tai įmanoma! Edukacijoje „Žaisliukas Kalėdų eglutei“ dirbsime su tikrais odininko įrankiais, mojuosime plaktukais ir skylmušiais, kalsime ornamentus, klijuosime spalvingas detales. Edukacijos pabaigoje – džiaugsimės savo darbo rezultatais, kurie šventiniu laikotarpiu papuoš eglutes namuose. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/3633 

TECHNIKOS ISTORIJA
16. Važiuok dviračiu saugiai (Dviračių muziejus, Vilniaus g. 139, Šiauliai), kaina 3 Eur.
Visi žinome, jog važiuojant dviračiu reikia ne tik užsidėti šalmą, apsivilkti gerai iš tolo matomus drabužius ir važiuoti saugos reikalavimus atitinkančiu dviračiu, bet ir būtina laikytis kelių eismo taisyklių. O norint jų laikytis, reikia jas mokėti. Kviečiame dar kartelį apie tai pasikalbėti ir išsiaiškinti – mokame elgtis gatvėje saugiai ar ne. Užsisakyti galima apsilankius https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/8943 

FOTOGRAFIJA
17. Mėlyni saulės atvirukai (Fotografijos muziejus VIlniaus g. 140, Šiauliai), kaina 4 Eur.
Atrodytų neįmanoma, kad fotografijai sukurti gali pakakti tik paprasto specialiais dažais užtepto popieriaus ir saulės šviesos, tačiau tokia fotografijos technika žinoma dar nuo XIX a. vidurio ir vadinasi cianotipija. Apsilankykite Fotografijos muziejuje ir cianotipijos procesą išbandykite patys! Iš mūsų parengtų priemonių pasigaminę šviesai jautrų popierių ir ant jo sukomponavę vaizdą, stebėsite, kaip dienos šviesoje jis virsta mėlynos spalvos fotografiniu atspaudu. Savo sukurtus mėlynus saulės atvirukus galėsite pasilikti atminčiai ar išsiųsti paštu muziejuje įrengtoje pašto dėžutė. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/6968

18. Fotograma – šešėlinio vaizdo drama (Fotografijos muziejus, Vilniaus g. 140, Šiauliai), kaina 4 Eur.
Užsiėmimo metu tamsioje laboratorijoje, apšviestoje raudona šviesa, gaminsime fotogramas. Fotograma - viena iš seniausių ir paprasčiausių fotografikos formų. Tai šešėlinis daikto vaizdas jautriame fotopopieriuje, gautas be fotokameros. Kūryba prasidės nuo tos akimirkos, kai Jūs iš gausybės laboratorijoje esančių daiktų pradėsite dėlioti savas kompozicijas ant šviesai jautraus popieriaus. Galite atsinešti savo daiktų ir taip fotogramą padaryti dar asmeniškesnę. Kai būsite visiškai tikri dėl kompozicijos, Jūsų kūrinys bus apšviečiamas kryptine šviesa ir vėliau ryškinamas specialiomis cheminėmis priemonėmis. Taip ir atsiras vaizdas be https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/7017

19. Šviesos laboratorija (Fotografijos muziejus, Vilniaus g. 140, Šiauliai), kaina 4 Eur.
Nerūpestingai nuspausti mygtuką, bakstelėti ekrane ir pasidalyti socialiniame tinkle – tik tiek šiandien tereikia pastangų ir pasaulis srūva milijardais skaitmeninių fotografinių vaizdų. Tai, be abejonės, puiku, tačiau kodėl nepamėginus sukurti šį tą savito ir nepakartojamo? Užsiėmimo metu Fotografijos muziejaus studijoje ir fotolaboratorijoje išbandysime autentišką fotografijos technologiją. Naudodamiesi mūsų pagamintais „pinhole" fotoaparatais, šviesai jautriame popieriuje susikursite vieninteles ir nepakartojamas fotografijas ir patys jas išryškinsite fotolaboratorijoje, o nekasdieniai potyriai jums liks atminimui. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/4845

Kultūros paso programas galima užsisakyti prisijungus www.emokykla.lt.

Vyresniųjų klasių mokiniams
ARCHEOLOGIJA
1. Archeologiniai papuošalai (Šiaulių istorijos muziejus, Aušros al. 47, Šiauliai), kaina 4 Eur.
Senovės žmonės tikėjo gamtos galiomis ir stengėsi jas atkartoti papuošaluose. Išmokę apdirbti metalą, lietuviai pradėjo iš jo gaminti papuošalus. Ankstyviausi randami metalo dirbiniai pagaminti iš žalvario, kuris buvo plačiai naudotas papuošalams gaminti visą geležies amžių. Papuošalų formos kito, kiekvienas regionas turėjo kažką savito. Per užsiėmimą muziejuje bandysime atkurti baltiškos kilmės papuošalus – saulės formos pakabučius ir žiedus. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/7659

ETNOGRAFIJA
2. Duonos kepimas (Žaliūkių malūnininko sodyba, Architektų g. 73, Šiauliai), kaina 4 Eur.
Sakoma, jog duonos skonis – tai gyvenimo skonis. Norite sužinoti, koks jis – ateikite pas mus, į Žaliūkių malūnininko sodybą, kur Jus maloniai priims šventiškai nusiteikusi „gaspadinė" – juk šiandien bus kepama kvapni, natūraliai subrandinta, naminė duonelė! Susėdę prie karščiu alsuojančios krosnies, išgirsite pasakojimą apie sunkų duonos kelią nuo sėjos iki balta staltiese užtiesto stalo, sužinosite valstiečių buityje gyvavusias duonos kepimo tradicijas, papročius ir ritualus, išmoksite naudotis duonkepe, minkysite tešlą, kepsite ir ragausite duonelę. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/9112
3. Molinukai. Švilpukai (Šiaulių istorijos muziejus, Aušros al. 47, Šiauliai), kaina 3 Eur.
Keramika sunkiai ir ilgai perprantamas amatas. Tam, kad sukurti gražią, įdomią švilpynę turinčią skambų „balsą“ reikia ne tik gerai išmanyti molio paruošimo, lipdymo, apdegimo technologijas, bet ir aiškiai suprasti koks yra pats garso atsiradimo procesas. Tokių subtilybių ir bandysime išmokti edukacinio užsiėmimo „Molinukai. Švilpukai" metu. Edukacija vyksta Šiaulių „Aušros” muziejaus padalinyje – Šiaulių istorijos muziejuje – įrengtoje edukacinėje erdvėje „Amatų mokykla”. Prieš patenkant į patalpą moksleiviams bus parodomi dailės skyriaus keramikos rinkinio – „XIX–XXI a. senoji keramika ir tautodailininkų dirbiniai” – vitrinoje esantys moliniai švilpukai, skulptūrėlės ir suvenyrai. Molio švilpynės nėra vien tik mūsų, lietuvių, muzikos instrumentas, jos sutinkamos daugelyje pasaulio šalių ir kultūrų. Tačiau senovėje, pagonybės laikais molio švilpynė buvo laikoma magišku instrumentu, padedančiu iškviesti vėją, o kartu su juo ir lietų bei galinčiu atbaidyti piktąsias dvasias. Ne mažiau magijos turi ir žmogaus fantazija, jo kūrybiškumas, pasaulio matymas ir sugebėjimas perteikti vaizduotėje iškylančius vaizdus. Kiekvienas darbas, o ypatingai kūrybinis, reikalauja daug laiko ir pastangų, tačiau kūrybos džiaugsmas, pasididžiavimas savo rankomis padarius ką nors gražaus ir praktiško, pilnai kompensuoja laiko ir jėgų sąnaudas – tai patvirtins kiekvienas, kad ir mažo meno kūrinėlio autorius. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/8524

ISTORIJA
4. Monetų istorija, kolekcionavimas, kaldinimas (Šiaulių istorijos muziejus, Aušros al. 47, Šiauliai), kaina 2 Eur.
Naudojant vaizdinę medžiagą, pasakojama apie senąsias pasaulio ir Lietuvos monetas, jų kaldinimo ypatumus nuo antikos iki šių dienų. Apžvelgiamos aplinkybės, privertusios žmoniją natūriniams mainams surasti tarpininką – pinigus. Ekspozicijoje rodomi senų sidabrinių monetų lobiai ir klausiama: kodėl ne visos to laikmečio monetos, kaip ir dabartiniai papuošalai, žvilga? Supažindinama su įvairiomis proginėmis Lietuvos monetomis, jų numizmatine verte, kolekcionavimo ypatumais, aukcionais. Demonstruojamas rankinis monetų kalybos procesas, buvęs iki automatinio preso išradimo. Moksleiviai patys gali nusikalti proginę monetą savo būsimai kolekcijai. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/7617

5. Siluetų kūrimas (Venclauskių namai, Vytauto g. 89, Šiauliai), kaina 3 Eur.
Edukacinis užsiėmimas „Siluetų kūrimas“ kviečia apsilankyti Venclauskių namuose, kuriuose tarpukario metais nuolatos gyveno daugybė vaikų – Venclauskių šeima augino ir rūpinosi vaikais, likusiais be tėvų globos ar iš sunkiau besiverčiančių šeimų. Gausus globotinių būrys susigalvodavo įvairiausių įdomių užsiėmimų. Užsiėmimo metu vieną iš jų atkartosime – autentišku būdu kursime savo profilio siluetus. Išbandysime tam skirtus specialius prietaisus (siluetų piešimo rėmelį, pantografą ir kt.), susipažinsime su šių namų gyventojų kasdienybe ir veiklomis, pasinersime į tarpukario Lietuvos gyvenimą, pomėgius, madas. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/3752
6. Dailyraščio pamoka tarpukario pradžios mokykloje (Šiaulių istorijos muziejus, Aušros al. 47, Šiauliai), kaina 3 Eur.
„Šiaulių istorijos" muziejuje įrengta tarpukario Lietuvos pradžios mokyklos klasė. Skambutis, girgždantis mokyklinis suolas, juoda lenta ir rašaluoti pirštai... Vieniems – tai pramoga ir puiki proga pažvelgti į kitokią, senąją, mokyklą, kitiems – tai grįžimas į vaikystę ir nuostabūs mokyklos laikų prisiminimai. „Dailyraščio pamoka" siekiama suteikti mokiniams žinių apie rašto atsiradimo istoriją ir svarbą bei supažindinti juos su tarpukario Lietuvos mokyklos specifika, taip pat išmokyti dailyraščio pagrindų. Edukacinio užsiėmimo metu edukatorius supažindina su tarpukario Lietuvos mokyklos specifika, skatina vaikus įsijausti į to meto mokinių kasdienybę. Vėliau supažindinama su rašto atsiradimo istorija, mokiniams papasakojama, kas yra dailyraštis, kokios būna jo rūšys. Edukatorius paaiškina dailyraščio reikšmę asmenybei ir jo formavimuisi. Galiausiai prieinama prie praktinio užsiėmimo – pagal edukatoriaus pavyzdį mokiniai bando rašyti patys. Iš pradžių duodamos lengvos užduotys – parašyti vieną ar kitą raidę, o vėliau pereinama prie žodžių ir sakinių. Pertraukėlių metu atliekami rankų, pirštų atpalaidavimo pratimai. Edukacinė veikla baigiama refleksija. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/8310

DAILĖ
7. Dvaro istorijos. Dvaro mada ir gyvensena (Chaimo Frenkelio vila, Vilniaus g. 74, Šiauliai), kaina 4 Eur.
Edukacinis užsiėmimas „Dvaro istorijos. Dvaro mada ir gyvensena“ vyksta Chaimo Frenkelio vilos ekspozicijoje ,,Provincijos dvaras‘‘, atspindinčioje Lietuvos dvaro kasdienybę ir prabangą. Užsiėmimo tikslas – praturtinti dalyvius etiketo, istorijos, taikomosios bei vaizduojamosios dailės žiniomis. Analizuojami vaikų ir suaugusiųjų portretai, kalbama apie aprangą ir aksesuarus skirtingais laikotarpiais. Susipažįstama su Europos ir Lietuvos kostiumo raida, intriguojančiomis XVIII a. flirto paslaptimis, nebylia vėduoklės kalba. Siūloma pasimokyti įmantrių, daug fantazijos reikalaujančių kaklaskarės rišimo būdų, mokomasi stalo etiketo. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/8738

Edukacija gali vykti ir nuotoliniu būdu, kaina 2 Eur – https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/5924

8. Chaimo Frenkelio odos dirbtuvėlės. Apyrankė (Chaimo Frenkelio vila, Vilniaus g. 74, Šiauliai), kaina 5 Eur.
Edukacija vyksta muziejaus edukacinėje erdvėje „Odos dirbtuvėlės“. Praverkite paslapties širmą apsilankę muziejuje. Pamatykite, užuoskite ir prisilieskite prie išdirbtos natūralios odos. Žmogaus reikmėms ji naudojama nuo neatmenamų laikų. Apavas, rūbai, žirgo reikmenys, buitiniai indai ir krepšiai – tai tik nedidelė odos panaudojimo galimybių dalis. Kviečiame pas mus, į Ch. Frenkelio odos dirbtuvėles, pasigaminti vienetinį ir praktišką daiktą – apyrankę, dekoruoti ją įvairiais odos dekoravimo būdais. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/8720

9.
 Chaimo Frenkelio odos dirbtuvės. Rožės žiedas (Chaimo Frenkelio vila, Vilniaus g. 74, Šiauliai), kaina 5 Eur.
Rožė – gėlė, turinti paslaptį, sudėtingas simbolis, galintis reikšti įvairius dalykus. Chaimo Frenkelio vilos parkas Šiauliuose itin garsus savo gausiu rinktinių veislių rožynu, todėl Šiaulių „Aušros“ muziejus kviečia rožės žiedu grožėtis ne tik šiltuoju metų laiku, bet ištisus metus! Naujoje Chaimo Frenkelio odos dirbtuvėlių edukacijoje „Rožės žiedas“ galima pasigaminti sau mielą odinį rožės žiedą, sagę ar plaukų papuošalą. Kiekvienas edukacijos dalyvis iš edukacijos išsineš net po du savo pasigamintus papuošalus, todėl tai puikus būdas pradžiuginti ne tik save, bet ir savo artimąjį ar mylimą draugą. O galbūt neturite kur švęsti savo gimtadienio ar mergvakario? Ši edukacija patiks tiek mažiems, tiek dideliems, todėl ji ypač tinkama smagiems, kūrybiškiems ir jaukiems susitikimams. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/3642

10.
 Chaimo Frenkelio odos dirbtuvės. Gyvūnas-totemas (Chaimo Frenkelio vila, Vilniaus g. 74, Šiauliai), kaina 5 Eur.
Ar žinote, kas yra totemai? Tai – gyvūnai, rečiau augalai, kai kada netgi daiktai ar gamtos reiškiniai, laikomi genties protėviais, globėjais. Tikima, kad jie gali padėti, pagelbėti, apsaugoti. Ir šiomis dienomis kiekvienas norime, kad mums sektųsi, tad kviečiame apsilankyti Chaimo Frenkelio vilos odos dirbtuvėlėse ir išsirinkti, pasigaminti ir turėti odinį toteminį gyvūną – drambliuką, šuniuką ar katiną, kuriuo galėsite papuošti rankinę, kuprinę, naudoti kaip raktų pakabuką, talismaną. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/3640

11. Chaimo Frenkelio odos dirbtuvės. Kalėdinis žaisliukas (Chaimo Frenkelio vila, Vilniaus g. 74, Šiauliai), kaina 5 Eur.
Argi nebūtų puiku papuošti kalėdinę eglutę mielu, vieninteliu, savo rankomis pagamintu odiniu žaisliuku? Dabar tai įmanoma! Edukacijoje „Žaisliukas Kalėdų eglutei“ dirbsime su tikrais odininko įrankiais, mojuosime plaktukais ir skylmušiais, kalsime ornamentus, klijuosime spalvingas detales. Edukacijos pabaigoje – džiaugsimės savo darbo rezultatais, kurie šventiniu laikotarpiu papuoš eglutes namuose. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/3633 
12. Ch. Frenkelio odos dirbtuvės. Raktų pakabukas (Chaimo Frenkelio vila, Vilniaus g. 74, Šiauliai), kaina 4 Eur.
Edukacija vyksta naujai įrengtoje edukacinėje erdvėje „Odos dirbtuvėlės“. Užsiėmimo pradžioje vaikams pristatoma trumpa muziejaus ir odininko Chaimo Frenkelio istorija. Kas tas žmogus, pradėjęs verslą nuo primityvios odos dirbtuvėlės ir išplėtęs ją iki didžiausio odos fabriko visoje Rusijos imperijoje? Praverkite paslapties širmą apsilankę muziejuje. Pamatykite, užuoskite ir prisilieskite prie išdirbtos natūralios odos. Žmogaus reikmėms ji naudojama nuo neatmenamų laikų. Apavas, rūbai, žirgo reikmenys, buitiniai indai ir krepšiai – tai tik nedidelė odos panaudojimo galimybių dalis. Kviečiame pas mus, į Ch. Frenkelio odos dirbtuvėles, pasigaminti praktišką daiktą – raktų pakabuką, pasipuošti jį firminiu Ch. Frenkelio odos fabriko antspaudu. Jaunesniųjų klasių mokiniai susipažins su antspaudavimo dažais technika, o vyresnių klasių mokiniai išbandys karštojo spaudo techniką. Edukacijos metu vaikai susipažins su nauja sritimi – dailiaisiais odos darbais, sužinos naujų sąvokų, terminų, išbandys naujus įrankius, pritaikys praktiniame darbe. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/7081
13. Batraiščiai. Menas ir matematika. V-XII kl. (Chaimo Frenkelio vila, Vilniaus g. 74, Šiauliai), kaina 5 Eur.
Ar žinote, kad mokslininkai batų raištelių atsiradimo istoriją datuoja apie 3500 m. pr. Kr., kai kalnuose buvo rasti odiniai batai, suvarstyti plonos odos raišteliais? Arba kad varstant batus reikalinga matematika – kai pagal skylučių skaičių apskaičiuojama, kokio ilgio batų raištelis bus reikalingas. Batų varstymo būdų yra daug ir įvairių, skirtingo sudėtingumo ir dažnas jų turi įdomų ar netikėtą pavadinimą. Vieni batų varstymo būdai rekomenduojami dviratininkams, kiti – bėgikams, krepšininkams, golfo žaidėjams ir pan. Varstant iš batraiščių galima surišti įmantrius mazgus ar naudoti skirtingų spalvų batraiščius. Galima teigti, jog stilingai ir neįprastai suvarstyti batai tampa jūsų įvaizdžio dalimi. Edukacijoje „Batraiščiai. Menas ir matematika“ ne tik išmoksite apskaičiuoti batų raištelių ilgį, bet ir praktiškai juos varstyti įvairiausiais būdais, tokiais kaip „Žvaigždė“, „Pentagrama“, „Zigzagai“ ir pan. Vaikai pasigamins raktų pakabuką iš odos, kurį dekoruodami galės pritaikyti išmoktus varstymo būdus. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/8741 

FOTOGRAFIJA
14. Šviesos laboratorija (Fotografijos muziejus, Vilniaus g. 140, Šiauliai), kaina 4 Eur.
Nerūpestingai nuspausti mygtuką, bakstelėti ekrane ir pasidalyti socialiniame tinkle – tik tiek šiandien tereikia pastangų ir pasaulis srūva milijardais skaitmeninių fotografinių vaizdų. Tai, be abejonės, puiku, tačiau kodėl nepamėginus sukurti šį tą savito ir nepakartojamo? Užsiėmimo metu Fotografijos muziejaus studijoje ir fotolaboratorijoje išbandysime autentišką fotografijos technologiją. Naudodamiesi mūsų pagamintais „pinhole" fotoaparatais, šviesai jautriame popieriuje susikursite vieninteles ir nepakartojamas fotografijas ir patys jas išryškinsite fotolaboratorijoje, o nekasdieniai potyriai jums liks atminimui. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/7919

15. Fotograma – šešėlinio vaizdo drama (Fotografijos muziejus, Vilniaus g. 140, Šiauliai), kaina 4 Eur.
Jeigu Jus kas nors pakviestų fotografuoti be fotokameros, ką pagalvotumėte? Sutiktumėte? O gal pamanytumėte, kad tai neįmanoma? Mes jus kviečiame įsitikinti, kad tai labai realu, nenuspėjama ir įdomu! Užsiėmimo metu tamsioje laboratorijoje, apšviestoje raudona šviesa, gaminsime fotogramas. Fotograma – viena iš seniausių ir paprasčiausių fotografikos formų. Tai šešėlinis daikto vaizdas jautriame fotopopieriuje, gautas be fotokameros. Kūryba prasidės nuo tos akimirkos, kai Jūs iš gausybės laboratorijoje esančių daiktų pradėsite dėlioti savas kompozicijas ant šviesai jautraus popieriaus. Galite atsinešti savo daiktų ir taip fotogramą padaryti dar asmeniškesnę. Kai būsite visiškai tikri dėl kompozicijos, Jūsų kūrinys bus apšviečiamas kryptine šviesa ir vėliau ryškinamas specialiomis cheminėmis priemonėmis. Taip ir atsiras vaizdas be fotokameros! Galėsite jį ir kitiems parodyti, ir apie visa tai papasakoti. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/7020
16. Mėlyni saulės atvirukai (Fotografijos muziejus, Vilniaus g. 140, Šiauliai), kaina 4 Eur.
Atrodytų neįmanoma, kad fotografijai sukurti gali pakakti tik paprasto specialiu tirpalu užtepto popieriaus ir saulės šviesos, tačiau tokia fotografijos technika žinoma dar nuo XIX a. vidurio ir vadinasi cianotipija. Apsilankykite Fotografijos muziejuje ir cianotipijos procesą išbandykite patys! Iš mūsų parengtų priemonių pasigaminę šviesai jautrų popierių ir ant jo sukomponavę vaizdą, stebėsite, kaip dienos šviesoje jis virsta mėlynos spalvos fotografiniu atspaudu. Savo sukurtus mėlynus saulės atvirukus galėsite pasilikti atminčiai ar išsiųsti paštu muziejuje įrengtoje pašto dėžutė. Užsiėmimo metu dalyviai gilins savo žinias fotografijos, gamtos mokslų srityse. Dalyvių skaičius: nuo 5 iki 15 asmenų Trukmė: 60 min. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/7819
17. Fotografo asistentas (Fotografijos muziejus, Vilniaus g. 140, Šiauliai), kaina 2 Eur.
Fotografijos muziejus kviečia moksleivius tapti fotografo asistentais ir patirti fotografavimo proceso magiją profesionalioje studijoje. Moksleiviai apsilankę muziejuje, pirmiausia, bus įtraukiami į gyvą pasakojimą, kuris leidžia pažinti pastato istoriją ir jo glaudžius ryšius su fotografija, gyvuojančius jau daug metų. Neilgai trukus veiksmas persikelia į profesionalią fotostudiją, kurioje moksleiviai susipažįsta su jos aplinka ir technika – fotoaparatais, apšvietimo ir kita įranga. Užsiėmimo metu moksleiviams atskleidžiami fotografavimo pagrindai ir portretinės fotografijos specifika: mokomasi parinkti apšvietimą, posūkį, kompoziciją, išbandyti klasikinę portretų apšvietimo schemą, kuri buvo paveldėta iš tapytojų ir vėliau adaptuota fotografijai. Darbo fotostudijoje metu moksleiviai patiria kaip gimsta profesionali portretinė fotografija tapdami fotografo asistentais ir modeliais. Edukacinio užsiėmimo metu dalyviai pamato, kiek daug informacijos slypi po vieno mygtuko paspaudimu, kurios suvaldymas kartu su kūrybiniu polėkiu gali nuvesti į stebinantį ir daug džiaugsmo teikiantį rezultatą. Pasibaigus užsiėmimui, mokiniai yra kviečiami apžiūrėti muziejuje veikiančias parodas. Užsisakyti galima apsilankius puslapyje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/3390