Naujienos

Atgal

Vasario 16-ąją pristatytas leidinys apie Chaimo Frenkelio vilą Šiauliuose

2022-02-17

2022 m. vasario 16 d. 14 val. Chaimo Frenkelio vilos facebook paskyroje vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo Chaimo Frenkelio viloje tiesioginė transliacija. Jos metu buvo pristatytas naujausias Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidinys „Chaimo Frenkelio vila Šiauliuose. Lietuvos žydų istorijos liudijimai“ (2021 m.). Pristatyme dalyvavo knygos sudarytoja ir mokslinė redaktorė dr. Lina Preišegalavičienė, straipsnių autorius, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza.

„Chaimo Frenkelio vila Šiauliuose. Lietuvos žydų istorijos liudijimai“ – tai Šiaulių „Aušros“ muziejaus 2020–2021 m. parengtas leidinys, kuriame pristatoma XIX a. pab. – XX a. vid. Šiauliuose gyvenusios garsios Lietuvos žydų šeimos, sėkmingai įsiliejusios į krašto ekonominį, kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą, istorija, aptariamas jos palikimas.

Svarbiausias Chaimo Frenkelio paveldo objektas gyvenamasis namas-vila pastatytas 1908 m. Tai unikalus, vienas iš nedaugelio Lietuvoje XX a. pr. moderno architektūros (secesijos, jugendo) statinių. Joje nuo 1993 m. yra įsikūręs Šiaulių „Aušros“ muziejus. Čia įrengtos ekspozicijos „Provincijos dvaras ir miestas“, nuolat vyksta renginiai, susiję su žydų istorija, kultūra ir paveldu. Tai įpareigoja muziejaus darbuotojus domėtis Frenkelių šeimos istorija, žydų gyvensena, vila, kaip secesijos stiliaus architektūros objektu. Tuo labiau, kad istoriniai šaltiniai ir žinios apie šią šeimą labai skurdžios, kurį laiką net neturėta Frenkelio portretinio atvaizdo, šeimos fotografijų. Eksponatų ir informacijos rinkimas bei istorijos rekonstrukcija – viena sudėtingiausių muziejininkystės sričių, reikalaujanti daugelio metų kruopštaus darbo. Šiaulius skaudžiai palietę du pasauliniai karai paliko savo pėdsaką – negrįžtamai buvo sunaikinta Frenkelių šeimos paveldo dalis: išdraskytas fabrikas, dingusi ikonografinė medžiaga, daiktai. Muziejininkams tenka po mažą kruopelytę surinkti medžiagą ir atstatyti istorinius faktus.

Kolektyvinėje monografijoje „Chaimo Frenkelio vila Šiauliuose. Lietuvos žydų istorijos liudijimai“ apjungta vilos istorija, architektūros tyrinėjimai, žydų gyvensena, Frenkelių šeimos istorija, duomenys apie odų fabriką. Leidinio skyriuose publikuojama pastaraisiais metais atliktų tyrimų medžiaga: dokumentai, fotografijos (vilos interjerų, šeimos gyvenimo, fabriko veiklos), atsiminimai. Architektė, menotyrininkė dr. Lina Preišegalavičienė (VDU) atliko išsamius menotyrinius Chaimo Frenkelio vilos tyrimus. Jie pateikti skyriuje „Chaimo Frenkelio vila: architektūrinės estetikos ir žydų gyvenimo tradicijų dermė.“ Surinkta ir susisteminta medžiaga apie Frenkelių šeimos istoriją bei odos fabriką. Šiuos tekstus parašė Raimundas Balza, Vilma Karinauskienė, Virginija Šiukščienė, Vilija Ulinskytė-Balzienė. Baigiamąjį knygos skyrių „Chaimo Frenkelio vila – pagrindinis Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinys“ parengė Odeta Stripinienė, ji apibendrino medžiagą apie Chaimo Frenkelio vilą kaip vieną svarbiausių Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinių. 

Leidinys atlieka keleriopą funkciją – per vieno namo istoriją pasakoja garsios žydų šeimos istoriją, parodo jos įtaką Šiauliams ir sudėtingą likimą, paliečia Šiaulių pramonės istoriją, reprezentuoja Šiaulius, kaip svarbų Lietuvos žydų kultūros paveldo miestą, atskleidžia žydų gyvensenos ypatumus.

Knygą galima įsigyti visuose Šiaulių „Aušros“ muziejaus padaliniuose ir elektroninėje muziejaus parduotuvėje – https://shop.ausrosmuziejus.lt/produktas/chaimo-frenkelio-vila-siauliuose-lietuvos-zydu-istorijos-liudijimai/

Informaciją teikia Šiaulių „Aušros“ muziejaus Komunikacijos ir rinkodaros skyrius tel. (8 41) 43 36 80.