Naujienos

Atgal

Tarpukario Lietuvos fotografijų paroda ir „Trispalvės istorijos“ pristatomos virtualiai

2021-02-15

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Šiaulių „Aušros“ muziejus pradeda pasakojimų ciklą „Trispalvės istorijos“ bei virtualiai pristato Lietuvos Respublikos šimtmečiui skirtą kūrybinės fotografijos parodą „Tapatybės formatai. Tradicija ir modernumas tarpukario Lietuvos fotografijoje“.
 
Iki Kovo 11-osios Venclauskių namų socialiniame tinkle Facebook visuomenei vaizdo įrašų formatu bus pristatyti penki pasakojimai „Trispalvės istorijos“ apie išskirtines muziejaus rinkiniuose saugomas Lietuvos valstybines vėliavas. Į muziejų patekusios savo šeimininkų valia ar padovanotos šeimos narių ir bendražygių šios vėliavos muziejininkų lūpomis atskleis 100 metų Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės istoriją. Vasario 16-ąją žiūrovai išvys pirmąją vėliavą, kuri priklausė Lietuvių tautinio judėjimo dalyvių, nepriklausomos Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjų, Lietuvos šaulių sąjungos kūrėjų Vlado ir Emilijos Putvinskių šeimai. Vaizdo įrašus taip pat bus galima peržiūrėti „Aušros“ muziejaus Youtube kanale – https://youtu.be/BqeacToNwLQ.
Viliamasi, kad kadaise iškilmingai keltos pirmosios nepriklausomos Lietuvos Respublikos metais, drąsinusios partizaniniame kare ir padėjusios malšinti Tėvynės ilgesį tremtyje, visą sovietmetį slėptos ir brangintos, kaip pasipriešinimo okupantams ženklai, bei tapusios Lietuvos Atgimimo šaukliais, šios trispalvės įkvėps visuomenę kurti savas trispalvių kėlimo tradicijas ir istorijas.
Dar daugiau istorijų pasakoja virtualiu formatu atgaivinta paroda „Tapatybės formatai. Tradicija ir modernumas tarpukario Lietuvos fotografijoje“, kuri 2018 m. buvo eksponuota Fotografijos muziejuje ir tada sulaukė didelio visuomenės susidomėjimo. Joje parodyti tarpukario Lietuvos fotografų, fotografijos mėgėjų kūriniai, atskleidžiantys daugiasluoksnį Vasario 16-osios Lietuvos veidą. Parodą galima apžiūrėti virtualioje galerijoje – www.museum4u.lt.
Lietuvos fotografija tarpukariu peržengė amato rėmus ir įsiliejo į modernėjančios valstybės parodų sales, spaudos leidinių puslapius, viešąją miestų ir miestelių erdvę. Įvyko didžiulis kūrybinės fotografijos proveržis. Fotografijos profesionalai ir mėgėjai būrėsi į bendruomenes, rengė parodas, leido leidinius, buvo publikuojami pirmieji fotografijos kritikos straipsniai, išpopuliarėjo fotožurnalistika, radosi fotokorespondento profesija, buvo organizuojami įvairūs fotomėgėjų konkursai. Fotografija populiarėjo asmeninėje erdvėje, kur ji buvo pritaikoma ne tik kasdienybės akimirkoms dokumentuoti, bet ir naudojama kūrybiniams eksperimentams.
Tarpukariu Lietuvos valstybė puoselėjo tautinės kultūros politiką – buvo ieškoma tautos tapatumo ženklų, savitų kultūros bruožų, išskiriančių Lietuvą iš didžiųjų kaimynių ir padedančių atsispirti jų įtakoms bei ugdančių tautos dvasią, pabrėžiančių jos unikalumą. Ne veltui tarpukario kūrybinės fotografijos darbuose dominuoja tradicinė dokumentinė raiška, o turinyje – tautinės vertybės ir simboliai: tėviškės peizažai, kaimai, miestai ir miesteliai, šventės, architektūros paminklai, švenčių akimirkos, visuomenės pilietiškumas ir pan. Šalia dominuojančio tradicinio turinio būta kūrybinių individualios raiškos paieškų ir modernistinės fotografijos bandymų, kurie labiausiai pastebimi fotografavusių dailininkų kūryboje. Neretai tik asmeniniai eksperimentai, tada nepretendavę į meninės kūrybos statusą ir neeksponuoti to meto ekspozicijose, šiandien yra įgavę originalių ir savitų meno kūrinių vertę.
Virtualioje parodoje išvysite gausią tarpukario Lietuvos fotografų, Petro Babicko, Gerardo Bagdonavičiaus, Balio Buračo, Kazio Daugėlos, Jono Dvariškio, Povilo Karpavičiaus, Vytauto Maželio, Antano Naruševičiaus ir kt., kūrinių kolekciją saugomą Fotografijos muziejuje. Taip pat eksponuojamos Domicėlės Tarabildienės fotografijos iš Lietuvos nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinio, Vytauto Augustino darbai iš Lietuvos nacionalinio muziejaus bei Veronikos Šleivytės kūriniai iš Kupiškio etnografijos muziejaus rinkinio.
Naujai startavusioje virtualių pasakojimų svetainėje www.museum4u.lt pristatoma plati tarpukario Lietuvos fotografijų paroda pasakoja apie Pirmosios Lietuvos respublikos gyvenimą, atskleidžia lietuviškosios tapatybės paveikslą, gamtos, miestų ir miestelių, visuomeninės sanklodos kraštovaizdį, pilietinę savivoką ir vertybes, užfiksuotas savitais fotografų vizualiniais formatais, reprezentuojančiais tradiciją ir modernius kūrybinius ieškojimus.


Pasakojimų ciklo „Trispalvės istorijos“ vaizdo įrašai:

Putvinskių šeimos vėliavahttps://www.youtube.com/watch?v=BqeacToNwLQ

Šiaulių apylinkių partizanų 1944–1951 m. vėliavahttps://www.youtube.com/watch?v=v0XalLN48hE 

Šiaulietės tremtinės Mortos Bulaitės vėliava – https://www.youtube.com/watch?v=SxKahVSoCqQ&t=1s

Jadvygos Petkevičienės vėliava – https://www.youtube.com/watch?v=ZL3Fo7AcEpM