Naujienos

Atgal

Šiaulių „Aušros“ muziejaus paroda eksponuojama Lenkijoje, Suvalkų apskrities muziejuje

2021-08-09

Šiaulių „Aušros“ muziejus, plėtodamas materialaus ir dvasinio žydų kultūros paveldo sklaidą Lietuvoje ir užsienyje, 2021 m. rugpjūčio 6 d. Lenkijoje, Suvalkų apskrities muziejuje (Muzeum Okręgowe w Suwałkach) pristatė parodą „Dingęs litvakų pasaulis dailininko Gerardo Bagdonavičiaus (1901–1986) piešiniuose“, skirtą Lietuvos žydų istorijos metams, minėtiems 2020 m., ir dailininko Gerardo Bagdonavičiaus 120-osioms gimimo metinėms. Parodos atidaryme dalyvavo Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei Virginija Šiukščienė, direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja Odeta Stripinienė, Suvalkų apskrities muziejaus direktorius Jerzy Brzozowski, skyriaus vedėjas dr. Krzysztof Snarski. Paroda veiks iki rugsėjo 19 d.

 
Ši paroda – Lietuvos kultūros tarybos finansuoto projekto „Paroda Dingęs litvakų pasaulis Gerardo Bagdonavičiaus (1901–1986) piešiniuose ir tarptautinė jos sklaida“ dalis. 2020 m. paroda eksponuota Rygoje, muziejuje „Žydai Latvijoje“ ir Venspilio muziejuje.

Parodos eksponavimo vietos pasirinktos atsižvelgus į tai, kad litvakams priskiriama žydų bendruomenės dalis gyveno Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijose, šiandien esančiose ne tik Lietuvoje, bet ir Gudijoje, dalyje Latvijos, Lenkijos Suvalkų krašte, net Rusijoje.

Litvakai – svarbi Lietuvos kultūros, visuomeninio ir kasdienio gyvenimo dalis. Deja, šimtmečius gyvavusi litvakų istorija nutrūko per Holokaustą, kai buvo sunaikinta didžioji Lietuvos žydų bendruomenės dalis, o kartu ir kultūrinis, meninis jos paveldas. Šiandien apie tai primena tik išlikę pavieniai pastatai, rašytiniai šaltiniai, žmonių prisiminimai ir ikonografinė medžiaga.

Šiaulių „Aušros“ muziejus gali didžiuotis rinkiniuose turintis ypač vertingos judaikos ikonografijos. Tai – dailininko G. Bagdonavičiaus (1901–1986) piešiniai, Stasio Ivanausko (1917–2006), Chackelio Lemcheno (1904–2001), Zigfrido Berelsono (?–?), Stasio Vaitkaus (1907–1989), Jono Dvariškio (1912–1943), Vlado Šaulio, (1902–1977), Česlovo Liutiko (1903–1984), Pelikso Bugailiškio (1883–1965) ir Maušos Fligelio (?–?) fotografijos. Šie žmonės XX a. 3–4 deš. per etnografines ekspedicijas ir keliones po įvairias Lietuvos vietoves rinko eksponatus, fiksavo žydų paveldą, gyvenimo būdą. Surinkta ikonografinė medžiaga svariai prisidėjo prie žydų kultūros įtraukimo į bendrąjį Lietuvos kultūros paveldą. Ypatingas vaidmuo čia atitenka dailininko G. Bagdonavičiaus piešiniams.

Dailininko kūryboje labai reikšmingi įvairia tapybos ir grafikos technika sukurti „grynieji“ ir urbanistiniai peizažai, architektūros vaizdai. G. Bagdonavičius mokėjo perteikti miestų ir miestelių tikrovę, mėgo prirašyti aiškinamuosius tekstus. Piešiniuose vaizduojamos Šiaurės ir Vidurio Lietuvos miestų ir miestelių sinagogos ir jų ikonografija yra neatskiriama Lietuvos kultūros paveldo dalis ir ypač svarbus šaltinis žydų istorijai, kultūrai, architektūrai, paveldui tyrinėti. Piešiniuose dailininkas daug dėmesio skyrė specifinėms sinagogų interjero detalėms, baldams, kulto reikmenims. Unikalūs ir dailininko piešti charakteringi tarpukario Lietuvos žydų portretai, tarsi prikeliantys iš užmaršties ano meto sinagogų lankytojus, bendruomeninio gyvenimo dalyvius. Šie kūriniai yra vertingi ne tik meniniu, bet ir istoriniu požiūriu.
Parodoje „Dingęs litvakų pasaulis dailininko Gerardo Bagdonavičiaus (1901–1986) piešiniuose“ pristatomi originalūs dailininko piešiniai, sukurti 1928–1950 m. iš natūros ir atspindintys tuometinę jo gyvenamąją  aplinką ir keliones po Lietuvą. Šie kūriniai yra svarbus liudijimas litvakiškos tapatybės formavimosi, puoselėjimo ir praradimo aspektais. Parodą papildo ir praplečia Šiaulių krašto fotografų XX a. 3–4 deš. užfiksuoti objektai – sinagogos ir jų interjeras. Visa ši ikonografinė medžiaga padeda atkurti istorinę praeitį, rekonstruoja tikruosius žydų bendruomenės bruožus, jos veiklos ypatumus, atskleidžia savitas Lietuvos žydų meno tradicijas.

Projekto vadovė ir parodos kuratorė – direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja Odeta Stripinienė.