Naujienos

Atgal

Naujausių tyrimų apie Adolfą Ramanauską-Vanagą pristatymas

2019-02-28

Šiaulių „Aušros“ muziejus, siekdamas prasmingai paminėti 1949-ųjų vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos deklaracijos pasirašymo 70-ąsias metines, kvietė išsamiau susipažinti su vienu iš šios deklaracijos signatarų, partizanų vadu Adolfu Ramanausku-Vanagu bei sužinoti daugiau apie naujausius tyrimus, susijusius su šia asmenybe.

2019 m. vasario 27 d. Fotografijos muziejuje Vilniaus universiteto docentas dr. Gintautas Vėlius ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausiasis istorikas Dalius Žygelis skaitė pranešimą apie Adolfo Ramanausko-Vanago palaikų paiešką – pristatė istorinių, archeologinių, antropologinių ir teismo medicinos tyrimų eigą bei rezultatus.

Adolfas Ramanauskas-Vanagas (1918–1957) į partizanų gretas įstojo 1945 m. balandį –  vadovavo Nemunaičio apygardos partizanų būriui, vėliau – Dzūkų grupės Merkinės batalionui. 1946 m. tapo Merkio rinktinės, o 1947 m. rudenį – Dainavos apygardos partizanų vadu. 1948 m. jis buvo išrinktas Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities vadu, o 1950 m. tapo LLKS gynybos pajėgų vadu. 1956 m. spalį A. Ramanauskas-Vanagas buvo išduotas ir suimtas. Jis buvo kankinamas beveik metus, kol 1957 m. rugsėjo mėn. jam buvo paskirta mirties bausmė. Lapkričio 29 d. Vilniuje nuosprendis buvo įvykdytas. Palaikų užkasimo vieta ilgus metus nebuvo žinoma.

2018-ieji metai buvo paskelbti Adolfo Ramanausko-Vanago metais. Simboliška, kad būtent tų metų birželį, po beveik du dešimtmečius trukusių paieškų, Vilniaus Našlaičių kapinėse buvo atrasti jo palaikai. Pasitelkus istorijos, archeologijos, teismo medicinos ir antropologijos specialistus buvo atlikti unikalūs tyrimai, apie kuriuos plačiau buvo papasakota susirinkusiems į renginį Fotografijos muziejuje. 

Dalijamės renginio akimirkomis. Fot. E. Tamošiūnas.


Organizatorius – Šiaulių „Aušros“ muziejus

Draugas – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras