Naujienos

Atgal

Išleistas antrasis „Šiaulių „Aušros“ muziejaus metraštis

2021-12-20

Šiaulių „Aušros“ muziejus, tęsdamas tradiciją pateikti visuomenei susistemintą informaciją apie įvairiapusę savo veiklą, išleido knygą „Šiaulių „Aušros“ muziejaus metraštis. 2005–2017“ (ISSN 1822-939). Knygos redakcinė kolegija: Raimundas Balza (pirmininkas), Viktorija Lozaitienė, Sigita Milvidienė, Odeta Stripinienė, Audronė Šapaitė, Virginija Šiukščienė (knygos sudarytoja), Vilija Ulinskytė-Balzienė, dizaineris Vilmantas Dambrauskas, maketuotojas Artūras Jaugėla, redaktorė Lina Kazlauskaitė. Tai jau antrasis muziejaus metraštis, pirmasis, apėmęs 1992–2004 m. laikotarpį, buvo išleistas 2008 m.


Gausus autorių-muziejaus darbuotojų kolektyvas knygoje rašo apie muziejaus rinkinius, mokslinius tyrimus, ekspozicinę-parodinę, leidybinę, edukacinę veiklas, pristato įgyvendinus investicinius projektus sukurtas kokybiškai naujas erdves, skirtas teikti šiuolaikines muziejines-kultūrines paslaugas muziejaus lankytojams – miesto bendruomenei ir atvykstantiems į Lietuvą ir Šiaulius. Tai Chaimo Frenkelio vila su ekspozicijomis, koncertų ir parodų salėmis bei parku, Žaliūkių malūnininko sodyba su restauruotu malūnu ir atstatyta malūnininko sodyba, Fotografijos muziejus su galerinėmis salėmis, edukacinėmis erdvėmis ir stogo terasa. Įvairiapusė šio laikotarpio veikla lėmė kad „Aušros“ muziejus sutvirtino savo, kaip modernios kultūros institucijos, nuosekliai ir išradingai vykdančios iškeltus uždavinius, įvaizdį. Sustiprėjo muziejaus pozicijos Lietuvos muziejininkystės kontekste, jis tapo išskirtine miesto kultūrinės-istorinės atminties institucija.

Knyga suskirstyta skyriais: Rinkiniai. Tyrimai; Restauravimas; Ekspozicijos. Parodos; Edukacija; Leidyba; Renginiai; Mūsų muziejininkai; Priedai. Tyrimų skyriuje išsiskiria Raimundo Balzos  ir Vilijos Ulinskytės-Balzienės didelės apimties mokslinė publikacija „Šiaulių Prisikėlimo aikštės istoriniai tyrimai“, kurioje skelbiama daug naujų įdomių faktų ir ikonografinės medžiagos apie pagrindinės Šiaulių miesto aikštės raidą. Šio skyriaus poskyryje „Archeologiniai tyrimai 2005–2017 m.“ publikuojami muziejaus archeologų Birutės Salatkienės (1951–2018), Audronės Šapaitės (1968–2017) Virginijos Ostašenkovienės, Tomo Grigo straipsniai apie Šiaulių miesto ir regiono vietovių archeologinius tyrimus, suteikusius naujų duomenų apie Šiaulių, Kurtuvėnų, Kuršėnų, Rėkyvos, Bubių dvarų sodybas, Lieporių I gyvenvietę. Dr. Ernesto Vasiliausko publikacija „Dailininko Julijaus Dioringo 1852 m. kelionė į Italiją ir Lietuva“ kėlė susidomėjimą dar iki knygos išleidimo.

Daug statistinės, faktinės informacijos susisteminta ir paskelbta apie vertingiausius įsigytus eksponatus, surengtas parodas, renginius, išleistus leidinius, įgyvendintas edukacines programas ir kt. Skyriuje „Mūsų muziejininkai“ kalbama apie muziejaus darbuotojus, kurių kūrybiškumo, iniciatyvumo ir darbštumo dėka muziejaus veikla yra rezultatyvi ir vyksta sklandžiai. Geru žodžiu prisiminti ir tie, kurie išėjo Amžinybėn.

Leidinys gausiai iliustruotas. Pateikiama muziejininkų darbų bibliografija, kurioje – net 946 pozicijos. Sudaryta asmenvardžių rodyklė. Knyga solidi, jos apimtis – 408 puslapiai.

Reta institucija gali pasididžiuoti nuosekliai ne tik formaliose ataskaitose, bet ir leidiniuose fiksuojanti savo veiklą. Ši knyga bus puikus įvadas į artėjantį „Aušros“ muziejaus veiklos 100-metį, kuris bus minimas 2023 m.

Knygos leidybą rėmė Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė. Knyga bus platinama muziejaus padalinių kasose ir elektroninėje parduotuvėje https://shop.ausrosmuziejus.lt/. 

Informaciją teikia Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei Virginija Šiukščienė 8 41 52 43 98, 8672 21152, virginija.siuksciene@ausrosmuziejus.lt