Naujienos

Atgal

Ieškome ekspozicijų konsultanto (-ės)

2023-01-13

Ieškome naujo komandos nario – Šiaulių „Aušros“ muziejaus Dailės skyriaus ekspozicijų konsultanto (-ės).

DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 • Rengia ir veda apžvalgines ir temines ekskursijas nuolatinėse ekspozicijose ir parodose;
 • rengia ir veda edukacinius užsiėmimus, prisideda prie muziejaus renginių organizavimo;
 • kaupia dalykinę ir metodinę medžiagą, reikalingą apžvalginėms ir teminėms ekskursijoms, edukaciniams užsiėmimams;
 • dalyvauja rengiant ir vykdant muziejinės veiklos projektus;
 • aptarnauja, konsultuoja lankytojus;
 • užtikrina eksponatų, esančių parodose, ekspozicijose apsaugą;
 • esant poreikiui, atlieka kasininko darbą: parduoda muziejaus lankymo bilietus, prekiauja leidiniais ir suvenyrais muziejuje ir elektroninėje parduotuvėje, atsiskaito už parduotus bilietus, leidinius muziejaus buhalterijai, veda lankytojų apskaitą;

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 • Turėti meno, humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir vieną iš ES darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) B2 lygiu, pageidautina – kitų užsienio kalbų (rusų, lenkų) pagrindus;
 • turėti žinių ir gebėti naudotis garso ir vaizdo technika, kasos aparatu;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo srities veiklą;


Pareigybės koeficientas – 6. Darbas pagal suminę darbo laiko apskaitą.

Darbo vieta – Chaimo Frenkelio vila (Vilniaus g. 74, Šiauliai).

Norinčius prisijungti prie muziejaus kolektyvo kviečiame savo CV siųsti iki 2023 m. vasario 1 d. el. paštu rastine@ausrosmuziejus.lt arba paduoti tiesiai atvykus į muziejaus būstinę (Vilniaus g. 74, Šiauliai). Daugiau informacijos tel. (8 41) 52 69 33.