Naujienos

Atgal

Dėl Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinių darbo (iki 2020-10-31 d.)

2020-10-12

Informuojame apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinių darbą ir teikiamas paslaugas iki 2020 m. spalio 31 d.

Visi muziejaus padaliniai lankytojams atviri įprastu darbo laiku. Kultūros krepšelio ir Kultūros paso programos bus vykdomos tik tos pačios klasės ar grupės mokiniams, išvengiant kontakto tarp atskirų grupių. Kitos muziejaus paslaugos (vestuvių ceremonijos, fotosesijos ir kt.) organizuojamos įprastine tvarka. Visas paslaugas būtina užsakyti iš anksto.

Primename, kad lankantis muziejuje privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis higienos reikalavimų.

Informacija tel. 841 43 36 80, el. p. info@ausrosmuziejus.lt