Informacija

Leidiniai

Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidinius galite įsigyti muziejaus padalinių kasose: Ch. Frenkelio viloje (Vilniaus g. 74), Aušros alėjos rūmuose (Aušros al. 47), Dviračių muziejuje (Vilniaus g. 139), Radijo ir televizijos muziejuje (Vilniaus g. 174), Fotografijos muziejuje (Vilniaus g. 140), Žaliūkių malūnininko sodyboje (Architektų g. 73), Poeto Jovaro name (Vytauto g. 116).

2013 m.

1863 metų sukilimas: veidai, vardai, istorijos. Katalogas / Sudarytojai: R. Balza, V. Šiukščienė. – Šiauliai: Šiaulių „Aušros" muziejaus leidykla, 2013. 356 p. Tiražas 1000 egz.

Katalogas-albumas „1863 metų sukilimas: veidai, vardai, istorijos" įprasmina 1863 m. sukilimo 150-ąjį jubiliejų, padeda suvokti sukilimo reikšmę, aktualizuoja istorinę sukilimo atmintį. Jame pristatomi Lietuvos ir Lenkijos (Suvalkų ir Augustavo) bei Baltarusijos (Gardino) muziejuose saugomi eksponatai sukilimo tema. Publikuojami 3 straipsniai: VDU prof. dr. Jono Vaičenonio „1863–1864 m. sukilimas: karinis aspektas", ŠU doc. dr. Simono Strelcovo „1863 metų sukilimas kasdienybės tyrimų kontekste", V. Šiukščienės „1863 metų sukilimo istorinė atmintis muziejuose".

Keturiose katalogo dalyse publikuojami 449 eksponatų vaizdai ir aprašai. Sudarant katalogą, atsisakyta muziejinės medžiagos pateikimo pagal eksponatų grupes, nes toks būdas neleidžia parodyti sąsajų tarp skirtingų eksponatų. Kadangi didžioji katalogo eksponatų dalis – fotografijos, jos sudaro ašį, apie kurią grupuojami kiti eksponatai (dokumentai, spaudiniai, dailės kūriniai,daiktai ir kt.), pasakojantys su sukilimu vienaip ar kitaip susijusių portretuojamųjų gyvenimo istorijas: pristato jų veiklą, išryškina asmenybes ir kt.

Kaina – 17,30 Eur / 60 Lt

2011 m.

Gerardas Bagdonavičius. Tapyba/Grafika/Dizainas/Fotografija / Sudarytojai A. Jovaišaitė, O. Stripinienė, V. Šiukščienė. – Šiauliai: Šiaulių „Aušros" muziejaus leidykla, 2011. – 311 p.: iliustr. – santr. angl. Tiražas 1000 egz. ISBN 978-9986-766-52-0

 Gerardas Bagdonavičius (1901–1986) – žymiausias Šiaulių dailininkas, dešimtmetį po Antrojo pasaulinio karo buvęs vienintelis profesionalus dailininkas mieste, anuo metu beveik visų šiauliečių pažįstamas, visų žinomas, visur sutinkamas. Stovėjęs prie nacionalinės dailės ištakų, jis buvo unikalus, universalus menininkas – grafikas, tapytojas, scenografas, knygų ir žurnalų iliustruotojas, ekslibrisų kūrėjas, – taip pat – pedagogas, išugdęs būrį žymių mokinių, fotografas, vienas iš pirmųjų Lietuvos dizainerių, net architektas, tikriausiai pirmasis lietuvių kino aktorius, neetatinis spaudos korespondentas, kolekcininkas, pianistas mėgėjas, etnografas, Šiaulių „Aušros" muziejaus talkininkas... G. Bagdonavičius sukūrė apie 5000 įvairiausių dailės darbų.Jo kūriniai saugomi 11 Lietuvos muziejų, privačiose kolekcijose, didžiausia dalis (3 800 darbų) – Šiaulių „Aušros" muziejuje.„Aušros" muziejaus darbuotojai ištisą dešimtmetį tyrinėja G. Bagdonavičiaus kūrybinį palikimą. Šio kruopštaus darbo rezultatas – sudarytas dailininko kūrinių, saugomų Lietuvos muziejuose, albumas ir katalogas skaitmeninėje laikmenoje. Albume pateikiami G. Bagdonavičiaus biografijos faktai, jo kūrybos apžvalga, bibliografija. Albumas iliustruotas meniniu ir istoriniu požiūriu vertingiausiais dailininko kūriniais (295 iliustracijos), o kataloge pateikiami Lietuvos muziejuose saugomų kūrinių (4 421 eksponatas), aprašai ir reprodukcijos iš „Aušros" muziejaus rinkinių. Šis leidinys – dailininko kūrybos įvertinimo, įamžinimo, pagarbos ir padėkos ženklas, duoklė iškiliajam šiauliečiui. Leidinio rėmėjas – Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas.

Kaina – 18,80 Eur / 65 Lt

2010 m.

Šiaulių katedra, sud. T. Butautis, V. Ulinskytė-Balzienė, Šiauliai, 2009, 246 p., iliustr.

 Knygoje pristatoma Lietuvos renesanso paminklo – Šiaulių katedros – istorija ir architektūra, mūrinės bažnyčios statytojo, kunigo Petro Tarvainio veikla bei kūryba. Gausios iliustracijos išsamiai supažindina skaitytoją su išlikusia Šiaulių katedros ikonografine medžiaga: žemėlapiais, planais, dokumentais, piešiniais, atvirukais, fotografijomis.

Knyga skirta istorikams, sakralinės kultūros vertybių tyrinėtojams bei visiems, besidomintiems bažnyčių architektūros istorija.

Kaina – 14,40 Eur / 50 Lt

2009 m.

Peleckis-Kaktavičius L. Namuose ant Pasadnos ulyčios. Dar po dvidešimties metų, Šiauliai, 2009, 302 p., iliustr.

Knygoje vienos iš pirmųjų Lietuvos aktorių profesionalių Stanislavos Jakševičiūtės-Venclauskienės ir vieno gabiausių tarpukario advokatų, visuomenės ir kultūros veikėjo Kazimiero Venclauskio bei jų didžiosios šeimos odisėja. Publikuojami archyviniai šaltiniai ir Venclauskių augintinių prisiminimai pasakoja apie Venclauskių atsidavimą ir pasiaukojimą auginant ir auklėjant įvaikintus ir globojamus vaikus. Pagrindinis dėmesys skiriamas S. Jakševičiūtei-Venclauskienei, išauginusiai ir išleidusiai į gyvenimą daugiau kaip šimtą svetimų vaikų.

Kaina – 2,80 Eur / 10 Lt



Pažink Lietuvos šaulius, sud. I. Nekrašienė, S. Lengvinaitė, Šiauliai, 2009, 96 p., iliustr.

Knygoje publikuojami 2009 m. pilietinio ir tautinio ugdymo programos „Pažink Lietuvos šaulius" ir 2009 m. birželio 18 d. Šiaulių „Aušros" muziejuje vykusios respublikinės moksleivių konferencijos „Lietuvos šaulių sąjunga mokinio požiūriu" laureatų rašiniai.

Kaina – 1,70 Eur / 6 Lt

2008 m.

Šiaulių „Aušros“ muziejaus metraštis. 1992–2004, sud. R. Baristaitė, A. Malinauskaitė, I. Nekrašienė, Šiauliai, 2008, 272 p., iliustr.

Tai pirmasis Šiaulių „Aušros" muziejaus metraštis, apimantis 1992–2004 m. laikotarpį. Tęsdamas senas, per visą muziejaus istoriją puoselėtas leidybines tradicijas, gausus autorių kolektyvas visuomenei pristato muziejaus rinkinius, mokslinius, kraštotyros tyrinėjimus, muziejinę ir švietėjišką veiklą.

Kaina – 2,80 Eur / 10 Lt



Kryžių kalnas ir jo fiksavimo vaizdais istorija, sud. S. Valiulis, S. Žvirgždas, S. Tauterienė, Šiauliai, 2008, 66 p., iliustr.

 Stanislovo Žvirgždo ir Skirmanto Valiulio straipsnyje apžvelgiama Kryžių kalno ir jo vaizdo fiksavimo istorija. Pateikiama per 50 meniškų Kryžių kalno fotografijų.










Dešimtieji Povilo Višinskio skaitymai, sud. D. Striogaitė, 2008, Šiauliai, 106 p., iliustr.

Nuo 1990 m. Šiauliuose vyksta tradicinės konferencijos „Povilo Višinskio skaitymai", skirtos P. Višinskio gyvenimo ir veiklos analizei, Šiaulių krašto istorijos ir kultūros tyrinėjimams. Šioje knygoje publikuojami dešimtosios konferencijos pranešimai.

0

2007 m.

Šiaulių metraštis 2003–2006. Dešimtoji knyga, sud. V. Šiukščienė, Šiauliai, 2007, 300 p., iliustr.

Dešimtojoje Šiaulių metraščio knygoje autorių kolektyvas apžvelgia Šiaulių miesto raidą 2003–2006 m.

Lietuvos muziejų rinkiniai. Miestų kultūros paveldas muziejuose. X mokslinė konferencija / Collections of Lithuanian Museums. Urban cultural heritage in museums. The 10th scientific conference, sud. V. Šiukščienė, Šiauliai, 2007, 72 p., iliustr.
Leidinyje publikuojami 2007 m. vykusios Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos konferencijos pranešimai.

Lietuvos muziejų rinkiniai. Miestų kultūros paveldas muziejuose. X mokslinė konferencija / Collections of Lithuanian Museums. Urban cultural heritage in museums. The 10th scientific conference, sud. V. Šiukščienė, Šiauliai, 2007, 72 p., iliustr.

Leidinyje publikuojami 2007 m. vykusios Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos konferencijos pranešimai.

2006 m.

Senieji Šiauliai atvirukuose. 1902–1944 [katalogas], sud. A. Šlivinskas, P. Kaminskas, R. Baristaitė, Šiauliai, 2006, 389 p., iliustr.

Leidinyje publikuojami Šiaulių „Aušros" muziejaus rinkiniuose, privačių asmenų archyvuose bei kituose Lietuvos muziejuose saugomi 1902–1944 m. Šiaulių miesto vaizdų atvirukai, pristatoma trumpa atvirukų leidėjų biografija.

Kaina – 23,10 Eur / 80 Lt



Devintieji Povilo Višinskio skaitymai, sud. D. Striogaitė, Šiauliai, 2006, 70 p., iliustr.

 

Knygoje publikuojama 2006 m. birželio 30 d. Šiauliuose vykusios mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga.

 







2005 m.

Šikšnys V. Gyvenimo ratas sukasi... [tremties dienoraštis], Šiauliai, 2005, 238 p., iliustr.

Knyga yra autentiškas Vytauto Šikšnio tremties dienoraštis, rašytas 1949–1958 m. Autorius tiksliai fiksavo kasdieninius įvykius: kaip buvo vežamas į Sibirą, kaip prasidėjo egzistavimas svetimame krašte, kokius sunkumus teko išgyventi, kokie buvo vietinių gyventojų ir tremtinių santykiai.


2004 m.

Aštuntieji Povilo Višinskio skaitymai, sud. D. Striogaitė, Šiauliai, 2004, 56 p., iliustr.

Knygoje publikuojama 2004 m. birželio 29 d. Šiauliuose vykusios konferencijos, skirtos lietuviškos spaudos atgavimo 100-osioms metinėms bei Povilo Višinskio atminimui,






Petraitytė N. Šiaulių viešoji biblioteka: istorinės atodairos 1920–1950 m., Šiauliai, 2004, 156 p., iliustr.

Knygoje apžvelgiamos bibliotekininkystės ištakos Šiauliuose, tyrinėjamas Šiaulių viešosios bibliotekos (1920–1950) susikūrimas, veikla ir sunykimas per daugelį pertvarkų. Pristatomos ryškiausios bibliotekų darbuotojų asmenybės.

2003 m.

Geležinių kulto ir memorialinių paminklų viršūnių rinkinys Šiaulių „Aušros“ muziejuje, sud. S. Mockutė, Šiauliai, 2003, 111 p., iliustr.

Skaistės Mockutės straipsnyje apžvelgiamas geležinių kulto ir memorialinių paminklų viršūnių rinkinys, saugomas Šiaulių „Aušros" muziejuje. Kataloge publikuojamos šio rinkinio eksponatų fotografijos.

Kaina – 4,30 Eur / 15 Lt


Lietuvos muziejų rinkiniai. Eksponatas kaip komunikacinis artefaktas. VI mokslinė konferencija / Collections of Lithuanian Museums. The exhibit as the artefact of communication. The 6th scientific conference, sud. R. Navardauskas Palaima, Šiauliai, 2003, 86 p., iliustr.

 Leidinyje publikuojami 2003 m. Šiaulių „Aušros" muziejuje vykusios mokslinės konferencijos „Eksponatas kaip komunikacijos artefaktas" pranešimai ir moksliniai Lietuvos muziejų rinkinių tyrimai.




Vlado Putvinskio-Pūtvio laiškai, sud. ir red. I. Nekrašienė, Šiauliai, 2003, 440 p., iliustr.

Knygoje publikuojami žymaus XIX a. pabaigos–XX a. pirmosios pusės visuomenės veikėjo, Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Putvinskio-Pūtvio laiškai iš Putvinskių šeimos archyvo, saugomo Šiaulių „Aušros" muziejuje.

Kaina – 14,40 Eur / 50 Lt




Šiaulių metraštis 1999–2002. Devintoji knyga, sud. V. Šiukščienė, Šiauliai, 2003, 264 p., iliustr.

 Devintojoje Šiaulių metraščio knygoje autorių kolektyvas apžvelgia svarbiausius 1999–2002 m. Šiaulių miesto įvykius.

Kaina – 2,80 Eur / 10 Lt

2002 m.

Septintieji Povilo Višinskio skaitymai, sud. D. Striogaitė, Šiauliai, 2002, 40 p.

Knygoje publikuojam 2002 m. birželio 28 m. Šiauliuose vykusios mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga.






Šiaulių kraštotyrininkai [žinynas], sud. I. Rudzinskienė, B. Salatkienė, Šiauliai, 2002, 128 p.

Žinyne pristatomi žymiausi Šiaulių krašto kraštotyrininkai, publikuojama kiekvieno jų trumpa biografija.








2001 m.

Demokratizacijos procesų įtaka kultūros vertybių apsaugai kaimo vietovėje Vidurio Rytų Europoje, sud. R. Balza, D. Mačiulis, B. Salatkienė, Šiauliai, 2001, 148 p., iliustr.

Knygoje publikuojami 1999 m. rugsėjo 8–10 d. Šiauliuose vykusios tarptautinės konferencijos, skirtos kultūros paveldo apsaugos Vidurio Rytų Europos kaimo vietovėse problematikai, pranešimai.




Politinių kalinių, tremtinių, partizanų laiškai Šiaulių „Aušros“ muziejuje, sud. A. Malinauskaitė, Šiauliai, 2001, 271 p.

 Leidinyje pateikiami Šiaulių „Aušros" muziejuje saugomi politinių kalinių, tremtinių, partizanų laiškai, apžvalginis Aurelijos Malinauskaitės straipsnis apie autorius. Laiškai rašyti sovietų okupacijos metais (1940–1990) lageriuose, tremtyje, miškuose.

2000 m.

Kryžių kalno istorinė raida ir jo išlikimo problemos / Reports made at the international conference historical roots of the hill of "Crosses and its preservation problems", sud. S. Tauterienė, B. Salatkienė, V. Šiukščienė, Šiauliai, 2000, 204 p., iliustr., virš. antr.: Historical roots of the hill of crosses and its preservation problems.

Knygoje publikuojami 2000 m. vasario 24–25 d. Šiauliuose vykusios tarptautinės konferencijos „Kryžių kalno istorinė raida ir išlikimo problemos" pranešimai.



Šeštieji Povilo Višinskio skaitymai, sud. ir red. D. Striogaitė, Šiauliai, 2000, 48 p.

Knygoje publikuojama 2000 m. birželio 29 d. Šiauliuose vykusios tarptautinės konferencijos, skirtos Povilo Višinskio 125-osioms gimimo metinėms, medžiaga.






Šliūpas V. Tėvas, kokį aš prisimenu, Šiauliai, 2000, 194 p., iliustr.

JAV lietuvio inžinieriaus Vytauto Šliūpo, žinomo aušrininko ir iškilaus Lietuvos atgimimo epochos veikėjo dr. Jono Šliūpo jaunėlio sūnaus, prisiminimuose, papildytuose laiškais, prieškario spaudos publikacijomis, dokumentais, atskleidžiamas 1929–1944 m. tarpsnis, dr. J. Šliūpo aplinka, jo dvasinė būsena.

Kaina – 1,40 Eur / 5 Lt



Kazimieras Venclauskis, sud. I. Nekrašienė, Šiauliai, 2000, 154 p., iliustr.

Knyga skirta advokato, visuomenės ir kultūros veikėjo Kazimiero Venclauskio (1880–1940) istoriniam atminimui įamžinti. Pirmame skyriuje publikuojami atskirų autorių straipsniai, apžvelgiantys advokato gyvenimą, profesinę, visuomeninę, politinę ir kultūrinę veiklą, antrame skyriuje – K. Venclauskio amžininkų atsiminimai.

Kaina – 1,40 Eur / 5 Lt


1999 m.

Laisvės kovos Prisikėlimo apygardoje, sud. A. Malinauskaitė, 1999, Vilnius, 341 p., iliustr.

Knygoje apžvelgiami Lietuvos archyvuose saugomi Prisikėlimo apygardos partizanų kovas liudijantys dokumentai. Publikuojami amžininkų prisiminimai apie rezistentus ir jų kovą už laisvę. Skaitytojas supažindinamas su Prisikėlimo apygardos partizanų spaudos publikacijomis.





Baristaitė R., Petrikauskas A. Šiaulių senosios (Talšos) kapinės, Šiauliai, 1999, 81 p., iliustr.

Knygoje pateikiama Šiaulių senųjų (Talšos) kapinių istorija, kapinėse palaidotų žymių visuomenės veikėjų, kunigų, kariškių biografijos.

1998 m.

Šiaulių „Aušros“ muziejaus kronika 1930–1939 m., sud. ir red. V. Šiukščienė, Šiauliai, 1998, 156 p., iliustr.

Leidinyje atsispindi 1930–1939 m. Šiaulių „Aušros" muziejaus ir Šiaulių kraštotyros draugijos istorijos įvykiai.

Kaina – 0,80 Eur / 3 Lt




Vaitekūnas V. Rinktiniai kraštotyros darbai, sud. O. Čapkevičienė, B. Salatkienė, Šiauliai, 1998, 292 p., iliustr.

Olgos Čapkevičienės ir Gražinos Narbutaitės straipsniuose apžvelgiamas žymaus šiauliečio kraštotyrininko, muziejininko, esperantininko gyvenimo kelias, ilgametė veikla ir rašto darbai, aptariamas jo palikimas, saugomas „Aušros" muziejuje. Knygoje pateikiamos Lietuvos kultūros istorijai reikšmingiausios Vincento Vaitekūno publikacijos kraštotyros ir muziejininkystės temomis: tyrinėjimų aprašai, straipsniai apie žymius visuomenės veikėjus, prisiminimų apybraižos ir muziejinės novelės.

Kaina – 1,40 Eur / 5 Lt

1997 m.

Fledžinskas J. Atsiminimai, red. kolegija: E. Jovaišaitė, E. Raguckienė, Šiauliai, 1997, 119 p., iliustr.

Atsiminimuose ne tik Šiaulių, bet ir Lietuvos XIX a. pabaigos–XX a. pirmosios pusės politinių, visuomenės ir kultūros įvykių bei kooperacijos kūrimo žemės ūkyje kronika. Taip pat pateikiami Jackaus Vanago (Jackaus Sondeckio) straipsniai apie Aleksandrą Fledžinskienę ir Joną Fledžinską bei J. Fledžinko bibliografija.

Kaina – 0,80 Eur / 3 Lt



Povylius A. Išgyvento laiko atsiminimų nuotrupos, red. kolegija: I. Nekrašienė, E. Raguckienė, J. Švambarytė, Šiauliai, 1997, 160 p., iliustr.

 Eugenijos Raguckienės ir Janinos Švambarytės straipsniuose aptariami socialdemokrato, visuomenės veikėjo ir kooperatininko Antano Povyliaus (1871–1961) gyvenimo faktai, laiškai. A. Povyliaus atsiminimuose – ne tik Šiaulių, bet ir Lietuvos XX a. pirmosios pusės politinių, visuomenės ir kultūros įvykių bei kooperacijos žemės ūkyje pradžios kronika.

Kaina – 0,80 Eur / 3 Lt

1995 m.

Putvinskienė E. Atsiminimai, red. kolegija: S. Bulzgis, I. Nekrašienė, E. Raguckienė, Šiauliai, 1995, 136 p., iliustr.

Emilijos Putvinskienės atsiminimuose atsiskleidžia XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Lietuvos visuomeninių ir kultūrinių įvykių panorama. Aprašomas Šaulių sąjungos idėjos atsiradimas, jos įgyvendinimo eiga ir sąjungos veikla pirmuoju nepriklausomos Lietuvos dešimtmečiu.

Kaina – 0,80 Eur / 3 Lt

1994 m.

Bugailiškis P. Gyvenimo vieškeliais, sud. ir atsak. red. V. G. Pšibilskis, Šiauliai, 1994, 536 p., iliustr.

Vyginto Broniaus Pšibilskio straipsnyje aptariamas žymaus lietuvių visuomenės ir kultūros veikėjo, teisininko, publicisto, kraštotyrininko Pelikso Bugailiškio (1883–1965) gyvenimo kelias ir įvairialypė veikla. Pačiuose atsiminimuose – išsami ne tik Šiaulių, bet ir Lietuvos XX a. pirmosios pusės politinių, visuomenės ir kultūros įvykių kronika, krašto kultūrai nusipelniusių žmonių biografijos ir veikla.

Kaina – 4,30 Eur / 15 Lt