Renginių kalendorius

  Spalis 2018  
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Šiaulių „Aušros“ muziejaus bičiulių klubo nuostatai

 

I. Bendrosios nuostatos

1. Šiaulių „Aušros“ muziejaus bičiulio (toliau – Bičiulio) statusą suteikia Šiaulių „Aušros“ muziejaus (toliau – Muziejaus) taryba, Bičiulis tampa Šiaulių „Aušros“ muziejaus bičiulių klubo nariu.

2. Šie nuostatai apibrėžia Muziejaus bičiulio statusą, jo suteikimo tvarką, teises ir galimybes.

3. Muziejaus bičiulis – tai juridinis ar fizinis asmuo, remiantis Muziejų ir jo veiklą įvairiomis formomis, pagal galimybes pats toje veikloje dalyvaujantis, propaguojantis muziejininkystės idėjas.

4. Muziejaus bičiuliu gali tapti asmuo, sulaukęs 18 m. amžiaus.

 

II. Muziejaus bičiulio statuso suteikimo tvarka

5. Muziejaus bičiuliai skirstomi į:

5.1. globėjus – globojančius, besirūpinančius, padedančius Muziejui;

5.2. talkininkus – prisidėjusius prie Muziejaus rinkinių papildymo, renginių organizavimo, muziejinės veiklos propagavimo.

5.3. mecenatus – parėmusius Muziejų pinigine ar kita materialia forma nuo 10 tūkst. Lt;

5.4. rėmėjus – parėmusius Muziejų pinigine ar kita materialia forma iki 10 tūkst. Lt;

6. Muziejaus bičiulių kandidatus siūlo Muziejaus muziejininkai ir pateikia Muziejaus tarybai.

7. Muziejaus bičiulių klubo narių sąrašas skelbiamas kiekvienų metų pabaigoje Muziejaus direktoriaus įsakymu.

8. Kasmet renkamas „Aktyviausias muziejaus bičiulis“, jo nuopelnai įvertinami Muziejaus tarybos pasirinkta forma (įrašomas į Muziejaus bičiulių Garbės galeriją, įteikiama Muziejaus padėka ar pan.).

9. Muziejaus bičiuliui išduodamas nustatytos formos, terminuoto galiojimo pažymėjimas ir Muziejaus bičiulių klubo nario liudijimas.

 

III. Muziejaus bičiulio teisės

10. Nemokamai su savo šeimos nariais lankyti visas Muziejaus ekspozicijas ir parodas.

11. Dalyvauti su savo šeimos nariais visuose Muziejaus organizuojamuose renginiuose.

12. Įsigyti Muziejaus leidyklos leidinių su 20% nuolaida.

13. Naudotis Muziejaus biblioteka.

 

IV. Baigiamosios nuostatos

14. Šie nuostatai gali būti keičiami ar naikinami Muziejaus tarybos nutarimu.